Børnehaveklasseledernes temadage

Vær med til to spændende temadage med fokus på trivsel og læring i børnehaveklassen. Du vil blive inspireret til arbejdet med kompetenceområderne Sprog, Matematisk opmærksomhed, Kreative og musiske udtryksformer og Krop og bevægelse med udgangspunkt i legende aktiviteter og konkrete materialer. Der bliver nok at tage fat på og tage med hjem!
Tag endelig en kollega med – det giver dobbelt glæde og udbytte både under og efter temadagene.

Sted

Aarhus

Pris

2.485,00 kr.

Dato

10.01.2024

Tilmeldingsfrist

10.12.2023

Status

Ledige pladser

Om kurset

Dag 1 - onsdag den 10. januar 2024, klokken 9 – 14.00 

Skrivning i børnehaveklassen – kom godt fra start
V/læsekonsulent Lis Pøhler

Oplevelsen af mening, mestring og motivation er central i al god undervisning – også i undervisningen i skrivning. Når man underviser i skrivning, skal man have viden om skriveundervisning og skriveudvikling. Via skriveundervisningen skal eleverne nemlig først og fremmest få en forståelse af hvorfor og hvordan man skriver. De skal lære om de tre alfabeter, som har fokus på hhv. form, navn og lyd. De skal lære at bygge en tekst op, sætte bogstaver sammen til både kendte og ukendte ord. De skal også lære at holde hensigtsmæssigt på en blyant, at forme bogstaverne, så de kan læses af andre og skrive på en tablet eller en computer. Der er mere end nok at tage fat på – og netop derfor er oplevelsen af mening, mestring og motivation så afgørende. Glipper det, mister vi nogle elever på vejen!

Skrivning er samtidig en af de aktiviteter, hvor det er nemmest at differentiere. Alle elever kan få samme skriveopgave, men besvarelserne vil variere meget i kvalitet. Derfor er det vigtigt, at børnehaveklasselæreren har viden om, hvordan man vurderer en tekst – og hvordan man kan give tilbagemelding til eleverne på hensigtsmæssig måde.

Der veksles mellem oplæg og arbejde med vurdering af elevtekster i mindre grupper. Lis Pøhler har elevtekster med, men deltagerne opfordres til at medbringe tekster fra egne elever. Det kan både være tekster fra dette eller fra tidligere skoleår. Det skal helst være tekster, som eleverne har skrevet selv uden særlig meget hjælp fra en voksen. 

Målet er, at deltagerne efter kurset har både ideer og lyst til at sætte gang i skriveprocesser med deres elever, samt at de føler sig rustet til dels at kunne vurdere kvaliteten i elevernes skriftlige produkter, dels at give en hensigtsmæssig feedback til eleverne.

Dag 2 - torsdag den 11. januar 2024, klokken 9 – 14.00

Kl. 9.00 – 9.15
Velkomst og morgensang v/CFU-konsulenter Dorte Jacobsen, Charlotte Hansen, Maria Thrane

Kl. 9.15 – 10.30
Workshop 1: Musiske udtryksformer, leg og bevægelse

Kl. 10.30 - 10.45
Pause 

Kl. 10.45 -12.00
Workshop 2: Matematisk opmærksomhed

Kl. 12.00-12.45
Frokost

Kl. 12.45-13.50
Workshop 3: Billedbøger og oplæsning

Kl. 13.50-14.00
Evaluering og tak for i dag 

*Workshop 1
Musiske udtryksformer, leg og bevægelse
I børnehaveklassen er legen det bærende element og ”motorvejen” til nærvær, fællesskab og læring. Legen kan i det ene øjeblik være selvforglemmende og i det andet være overvældende og måske endda grænseoverskridende. I denne workshop vil du blive præsenteret for bevægelseslege med sprogligt og kropsligt humør samt gode nye sange til klassen og måder, hvorpå den musiske udtryksform kan støtte op om barnets deltagelse i fællesskabet. Vi skal bl.a. sammen lave et mini Læse-fortælle-teater med udgangspunkt i både musik og billeder, der let kan tages med hjem – klar til brug.

*Workshop 2
Matematisk opmærksomhed
Matematik i børnehaveklassen handler om matematisk opmærksomhed. Opmærksomhed på tal, antal, mønstre og figurer samt opmærksomhed på sprog og tankegang. Gennem forskellige aktiviteter med konkrete materialer gives eksempler på, hvordan leg og spil kan facilitere matematisk forståelse.

*Workshop 3
Billedbøger og oplæsning
Med udgangspunkt i fire fantastiske billedbøger, der repræsenterer stærke og for alderen relevante temaer, vil denne workshop byde på veje ind i litteraturarbejdets og sprogets verden. Fokus vil naturligvis være på bøgernes indhold og udtryk, men med et særligt fokus på, hvordan man kan arbejde med bøgerne og lade børnene i børnehaveklassen være aktive, kreative og skabende i dette arbejde. 

Det er hensigten, at alle deltagere er med i alle tre workshops.

Målgruppe

Børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen

Instruktører

Lis Pøhler - Læsekonsulent
Maria Thrane - Pædagogisk konsulent, VIA CFU
Charlotte Hansen - Pædagogisk konsulent, VIA CFU
Dorte Vibe Querling Jacobsen - Pædagogisk konsulent, VIA CFU

Fagområder

Dansk: Indskoling

Kontakt