Bedre basisundervisning i dansk som andetsprog

Med en kvalificeret organisering og planlægning af dansk som andetsprogsundervisningen kan du sikre de nyankomne elever deltagelsesmuligheder og skabe forudsætning for optimal sproglig udvikling.

Sted

Aarhus

Pris

1.025,00 kr.

Dato

20.11.2023

Tilmeldingsfrist

20.10.2023

Status

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

1.025,00 kr.

Dato

21.11.2023

Tilmeldingsfrist

21.10.2023

Status

Ledige pladser

Om kurset

​På kurset får du viden om og inspiration til god sprogudviklende undervisning af nyankomne flersprogede elever. Du får konkrete bud på og inspiration til at kunne planlægge, organisere og gennemføre en god og kompetent undervisning i dansk som andetsprog - basis.

Vi vil arbejde med interkulturelle tilgange, stilladseringsmuligheder og sprogbaserede undervisningsaktiviteter, som understøtter nyankomne elevers andetsprogstilegnelse. 

Vi vil også kigge på, hvordan planlægningen af undervisningen kan skabe systematik og koblingsmuligheder, der kan have stor værdi for elevernes fremtidige læringsstrategier og reelle deltagelsesmuligheder.

Målgruppe

Lærere, pædagoger og ressourcepersoner med nyankomne elever i modtagelsesklasser, på basishold eller i almenklassen.

Instruktører

Malene Larsen - DSA-lærer og -vejleder

Fagområder

Dansk som andetsprog

Kontakt