Differentieret stationsundervisning i dansk 0. - 5. klasse

Spredningen i elevernes faglige niveau stiller store krav til lærerens didaktiske valg i planlægningen af en differentieret læse- og skriveundervisning. Bliv klogere på stationsundervisningens muligheder, og få konkrete idéer til opgaver og aktiviteter, som kan inddrages i de forskellige stationer. Stationerne kommer omkring læsning, fremstilling og fortolkning.

Sted

Herning

Pris

1.435,00 kr.

Dato

29.04.2024

Tilmeldingsfrist

29.03.2024

Status

Ledige pladser

Om kurset

​Spredningen i elevernes faglige niveau bliver stadig større, hvilket stiller større krav til lærerens didaktiske valg i planlægningen af en differentieret læse-, skrive- og litteraturundervisning.

Bliv klogere på stationsundervisningens muligheder i indskolingen og på mellemtrinnet, så du lettere kan tilrettelægge en læse-, skrive- og litteraturundervisning, der imødekommer elevernes forskellige udviklingstrin. Du får konkrete ideer til opgaver og aktiviteter, som kan inddrages i de forskellige stationer. 

Kurset indeholder en fælles del, hvor der er fokus på: 
Differentiering
Organisering af stationsundervisning generelt.   
Hands-on på indholdet i stationerne i et litteraturforløb. 

Kursets indeholder også en del, hvor du som kursist vælger et fokus på 0.-3. eller 4.-5. klasse. I denne del er der fokus på: 
• Kortlægning af elevernes faglige niveau som forudsætning for en differentieret læse- og skriveundervisning.
• Organisering af stationsundervisning specifikt for klassetrin. 
• Hands-on på indholdet i stationerne i et læse- og skriveforløb. 

Målgruppe

Dansklærere i 1. – 5. klasse samt børnehaveklasseledere

Instruktører

Marie Elmegaard - Lærer, læremiddelforfatter og pæd.konsulent v. CFU
Louise Duus Skovbjerg - Lærer, læsevejleder og pæd.konsulent v. CFU

Fagområder

Dansk: Indskoling, Mellemtrin

Kontakt