Differentieret stationsundervisning i dansk 1. - 5. klasse

Spredningen i elevernes faglige niveau stiller store krav til lærerens didaktiske valg i planlægningen af en differentieret læse- og skriveundervisning. Bliv klogere på stationsundervisningens muligheder, og få konkrete idéer til opgaver og aktiviteter, som kan inddrages i de forskellige stationer. Stationerne kommer omkring læsning, fremstilling og fortolkning.

Sted

Aarhus

Pris

1.435,00 kr.

Dato

25.01.2024

Tilmeldingsfrist

11.12.2023

Status

Fuldt booket

Sted

Herning

Pris

1.435,00 kr.

Dato

29.04.2024

Tilmeldingsfrist

29.03.2024

Status

Ledige pladser

Om kurset

​Spredningen i elevernes faglige niveau bliver stadig større, hvilket stiller større krav til lærerens didaktiske valg i planlægningen af en differentieret læse-, skrive- og litteraturundervisning.

Bliv klogere på stationsundervisningens muligheder i indskolingen og på mellemtrinnet, så du lettere kan tilrettelægge en læse-, skrive- og litteraturundervisning, der imødekommer elevernes forskellige udviklingstrin. Du får konkrete ideer til opgaver og aktiviteter, som kan inddrages i de forskellige stationer. 

Kurset indeholder en fælles del, hvor der er fokus på: 
Differentiering
Organisering af stationsundervisning generelt.   
Hands-on på indholdet i stationerne i et litteraturforløb. 

Kursets indeholder også en del, hvor du som kursist vælger et fokus på 1.-3. eller 4.-5. klasse. I denne del er der fokus på: 
• Kortlægning af elevernes faglige niveau som forudsætning for en differentieret læse- og skriveundervisning.
• Organisering af stationsundervisning specifikt for klassetrin. 
• Hands-on på indholdet i stationerne i et læse- og skriveforløb. 

Målgruppe

Dansklærere i 1. – 5. klasse

Instruktører

Marie Elmegaard - Lærer, læremiddelforfatter og pæd.konsulent v. CFU
Louise Duus Skovbjerg - Lærer, læsevejleder og pæd.konsulent v. CFU

Fagområder

Dansk: Indskoling, Mellemtrin

Kontakt