Kommende dansk- og matematiklærer i 1. klasse? Få værktøjskassen fyldt op

På dette kursus bliver du klædt på til at etablere det gode klasserum. Du får også kendskab til den nyeste teoretiske viden inden for skriftsprogstilegnelse med konkrete idéer og inspiration til det praktiske arbejde i din 1. klasse.
For dig, der er kommende matematiklærer i 1. klasse, vil kurset byde på legende og differentierede aktiviteter til matematikundervisningen.
Kurset er målrettet såvel dansk- som matematiklærere i kommende 1. klasse og derfor en oplagt mulighed for det kommende klasseteam m.h.p. at få et fælles sprog om klasserummet.
Dele af kurset er fagopdelt. Se nærmere i nedenstående program.

Sted

Herning

Pris

4.400,00 kr.

Dato

11.06.2024

Tilmeldingsfrist

13.05.2024

Status

Ledige pladser

Om kurset

Med udgangspunkt i et funktionelt lærings- og sprogsyn sætter vi fokus på læse- og skriveundervisningen i 1. klasse. Bliv opdateret på den nyeste viden og få værktøjskassen fyldt med idéer og skabeloner til planlægning af danskfaglige forløb, der ud over analoge materialer også inddrager pædagogiske it-redskaber. Bliv inspireret til at skabe en tryg klassekultur og et godt læringsmiljø for alle børn. 
For dig, der er matematiklærer, venter inspiration og afprøvning af en bred vifte af legende aktiviteter til den første matematikundervisning.
 
1. kursusdag kl. 9-15 
v/ Dorte Vibe Querling Jacobsen, Charlotte Hansen og Maria Thrane, pæd. konsulenter, VIA CFU 

Program for dansklærere:
Moderne literacytænkning og det funktionelt kommunikative – vi giver et indblik i den nyeste viden inden for læse- og skrivedidaktikken:  
  • ​Forebyggelse af afkodningsvanskeligheder i den tidlige danskundervisning 
  • Opdagende skrivning og systematisk stilladsering, som tillader børnene at blive aktive medspillere i egen skriveudvikling 
  • Billedbogens fantastiske univers som ramme for udvidet dialogisk læsning  

Program for matematiklærere:
På denne kursusdag får I som kommende undervisere i 1.              klasse inspiration til legende og differentierede aktiviteter til matematikundervisningen. Vi kommer blandt andet omkring:
  • ​talkundskaber regnestrategier
  • robotter
  • anvendelse af lærebogsmaterialer
​ 
2. kursusdag kl. 9-15 
v/ Lise Solkær Solskov, pædagogisk fagkonsulent ved      Pædagogik og Forebyggelse, PPR Aarhus 
       
Hvordan får vi som team skabt en tryg klassekultur og gode  rammer for undervisningen? 
Hvilke metoder og tilgange understøtter børns muligheder for at trives og lære?
Få viden om og konkrete idéer samt inspiration til arbejdet med at skabe et pædagogisk miljø med tydelig og anerkendende  kommunikation, der understøtter udviklingen af et trygt læringsrum og et godt socialt samspil i klassen med plads til alle.

      
3. kursusdag kl. 9-15 
v/ Maria Thrane og Charlotte Hansen, pæd. konsulenter, VIA CFU 

Praksisnære workshops til din dansk- og matematikundervisning i morgen: 
  • Foldebøger som indgang til at arbejde kreativt med regne-, læse- og skrivelyst. I denne workshop præsenterer vi foldebøgerne som metode til at folde regnestrategier samt litterære temaer ud.
    Vi laver eksemplariske forløb, som vil være lige til at tage med hjem i værktøjskassen. (Medbring lim og saks) ​
  • Digital stilladsering med Book Creator – skabelse af et kreativt og motiverende læringsrum.
    (Medbring egen computer) 
  • Sæt fagene i bevægelse – konkrete og håndgribelige idéer til en varieret undervisning.

Målgruppe

Dansk- og matematiklærere i 1. klasse

Instruktører

Lise Solkær Solskov - Pædagogisk fagkonsulent, PPR
Charlotte Hansen - Pædagogisk konsulent, VIA CFU
Maria Thrane - Pædagogisk konsulent, VIA CFU
Morten Eidorff Langballe - Pædagogisk konsulent, VIA CFU
Dorte Vibe Querling Jacobsen - Pædagogisk konsulent, VIA CFU

Fagområder

Dansk: Indskoling
Matematik

Kontakt