Billedfortællinger på mellemtrinnet – med et særligt blik på Søren Jessens værk

På kurset introduceres til i nye og nyere billedfortællinger, og der gives idéer til tilgange, som kan bruges i danskundervisningen, når ønsket er, at elevernes læseoplevelse og bogens æstetik og tematik skal være i fokus.
Efter frokost dykker vi sammen med forfatter og illustrator Søren Jessen ned i hans billed- og tekstverden.

Sted

Aarhus

Pris

Kurset er gratis

Dato

01.02.2024

Tilmeldingsfrist

08.01.2024

Status

Ledige pladser

Om kurset

Søren Jessen mener at billedfortællinger måske er det allermest spændende område i børnelitteraturen i disse år. Der er så mange uudforskede muligheder både for illustratorer og forfattere og i danskundervisningen. På kursusdagen vil deltagerne møde Søren Jessen der i sine værker har skarpt fokus på at eksperimentere med form og indhold og kombinationen af de to ting
.
På dette kursus introduceres du til et udvalg af de seneste års billedfortællinger, der er velegnet til at indgå i litteraturformidlingen på mellemtrinnet. Fokus vil efter frokost ligge på værker af Søren Jessen. Selve dagen vil variere mellem oplæg, øvelser, praktisk arbejde og samtaler – eller mellem teori, didaktik, metodik og praksis. Målet er, at du, når dagen er omme, har fået inspiration til værker, der kan indgå i din danskundervisning, samt idéer til, hvordan du kan tilrettelægge denne undervisning. 

Vi lever i en billedtid, hvor visuelle, multimodale indtryk bombarderer os fra alle vinkler, og hvor flertydighed, skjulte dagsordener, sammenblanding af virkelighed og fiktion er uundgåelige elementer i dagligdagen for både børn og voksne. Bl.a. derfor er det yderst relevant at anfægte ordets og den verbale teksts rolle i en stadig mere kompleks verden
Vigtigheden af at kunne læse, forstå, analysere, fortolke og opleve kompleks litteratur er tydelig: For at kunne navigere i verden må man kunne aflæse symboler, hensigter og udtryksformer og for at få en oplevelse af billedfortællinger som medie.

Mål
Du får på kurset indsigt i, hvad billedfortællinger er, i relevante tekster af Søren Jessen og hvilke muligheder de rummer. 
Du møder et bredt udvalg af de seneste års billedfortællinger.
Du får konkrete ideer til, hvordan billedfortællinger kan indgå i danskundervisningen.
Du får viden om en åben og undersøgende tilgang til billedfortællingen der tager udgangspunkt i elevens oplevelse af teksten.    

Målgruppe

Dansk på mellemtrinnet 4 – 6. kl

Instruktører

Søren Jessen - Forfatter og illustrator
Bodil Christensen - Lektor

Fagområder

Dansk: Mellemtrin

Kontakt