Specialskolers og specialklassers dag

Deltag i en inspirerende og udbytterig temadag med specialklasser og specialskoler i centrum. Dagen er rig på faglig inspiration og konkrete input såvel undervisningsmaterialer som pædagogiske tiltag.
I år kan du bla høre om proaktiv inkluderende specialpædagogik/overgange fra specialskole til ungdomsuddannelse/ makerspaces/ materialecenter og meget andet.

Sted

Herning

Pris

1.250,00 kr.

Dato

06.08.2024

Tilmeldingsfrist

01.08.2024

Status

Ledige pladser

Om arrangementet

​Program 

09.00 
Morgenkaffe og velkomst. Mød forlag

09.30 
Fælles oplæg:
Inklusion på specialskole og i specialklassen
v. Janne Hedegaard Hansen. 
En af landets største kapaciteter på området giver oplæg om hvordan vi arbejder proaktivt i et inkluderende læringsmiljø, som håndterer potentielle barrierer for læring og deltagelse, inden de opstår.

Inkluderende læringsmiljøer er kendetegnet ved, at alle elever mødes som individuelle elever samtidig med, at der arbejdes med at skabe adgang til trivsel og læring for alle i den samlede elevgruppe. Undervisningsdifferentiering er vigtig i inkluderende læringsmiljøer. Den skal tilrettelægges, så vi tager hensyn til både fag, almen didaktik og specialpædagogik.
 I et inkluderende læringsmiljø integreres disse tre elementer med det formål at imødekomme elevernes forskellige interesser, læringspræferencer og kompetencer. Denne proaktive tilgang sikrer at der tages højde for potentielle barrierer allerede i planlægningsfasen.
 
Jannes baggrund:
Jeg har igennem de sidste 25 år forsket i inkluderende skoleudvikling og hvilke faktorer, der skal være til stede, for at opgaven kan lykkes. Jeg har gennemført en række empiriske forskningsprojekter inden for dette tema, og så har jeg tre gange været på feltarbejde på californiske skoler, hvor de har mange års erfaring med at arbejde inkluderende og håndtere en høj grad af forskelligheder blandt elevgruppen. Erfaringer som vi kan lade os inspirere af i en dansk kontekst. Jeg har skrevet flere bøger om den inkluderende skole, samarbejde og co-teaching og udgivet en lang række forskningsartikler. 

11.45
Frokost.
Mød forlag

12.30
Gruppeoplæg fordelt over to runder.
Ved tilmelding prioriterer man hvilke gruppeoplæg, man gerne vil deltage i.
Hver runde varer 50 minutter med en kaffepause halvvejs.

A: Materialecenteret i Aalborg præsenterer sine mange fine gratis ydelser
v. projektleder fra Materialecenteret

​B: ​​Overgang fra specialskole/specialklasse til ungdomsuddannelse/ STU
v. uddannelsesvejleder i Viborg Kommune Annemette Kjellerup Seigneuret
Oplægget vil indeholde eksempler på arbejdsgange i overgangen med udgangspunkt i KUI-samarbejdet og erfaringer fra instruktørens egen praksis. Der vil være plads til erfaringsudveksling.

C: Få idéer og inspiration til at inddrage konkrete materialer i danskfaget, så undervisningen bliver legende og differentieret.
v. CFU konsulent Charlotte Hansen 
Vi afprøver aktiviteter, der understøtter børnenes grundlæggende færdigheder og kompetencer, sprogudvikling og læsetekniske færdigheder. De aktuelle materialer kan bookes i mitCFU.

D: Inspiration til undervisning i makerspace på specialskolen. 
v. CFU konsulent Jesper Homann
Oplægget præsenterer arbejdsformer, materialer og ideer til at komme godt i gang med undervisning i jeres makerspace.

E: Erfaringsudveksling ift. formiddagens fælles oplæg om inklusion og praksis på den enkelte skole
v. CFU konsulent Poul Erik Philipsen

14.30
Fælles afslutning
med sidste nyt fra CFU samt kort opsamling på dagen 

14.45
Tak for i dag

Målgruppe

Lærere og pædagoger der arbejder i specialskoler eller i specialklasser

Instruktører

Fagområder

Specialundervisning

Kontakt