de STORE læser 2024

Konference om danskfagets kerneområder med overnatning på Helnan Marselis Hotel.

Sted

Aarhus

Pris

4.600,00 kr.
Inkl. overnatning i enkeltværelse på Helnan Marselis Hotel

Dato

05.09.2024

Tilmeldingsfrist

06.08.2024

Status

Ledige pladser

Om konferencen

Program

Torsdag den 5. september 2024

9.15-9.45
Ankomst og kaffe

9.45-10.00
Velkomst

10.00-11.15 
Hvorfor er dansk så svært at lære?
v. Søren Stochholm, lingvist fra Sprogzonen 
Oplægget giver et indblik i sprogundervisning i ungdomsoptik med en lingvist. I foredraget opdager du, at du kan skelne mellem ca. 48 forskellige vokaler, at du uden at blinke kan vælge det rigtige forholdsord i ulogiske forbindelser, og at det danske skriftsprog ikke kun er upræcist og uregelmæssigt, men også decideret mangelfuldt. I sammenligninger med kinesisk og tyrkisk opdager du også, at dansk ikke er det eneste ”svære” sprog. Og til sidst får du svaret på spørgsmålet: Er dansk så egentligt svært at lære?

11.30-12.45
Temagrupper, runde 1
 (vælg to temagrupper og et alternativt ønske)

A. Forlagene fortæller
v. Gyldendal, Dansklærerforeningen, Straarup & Co, Gads forlag, Gutkind og Alinea
På konferencen har du mulighed for at blive klogere på årets udgivelser, der er rettet imod dansk i 
udskolingen. Vi har inviteret seks gode og relevante forlag, der vil deles om tiden og fortælle om udvalgte titler, der kan berige danskundervisningen. Vær opmærksom på, at de seks forlag er fordelt i hver sin runde. 
Runde 1: Gyldendal, Dansklærerforeningen og Straarup & Co 
Runde 2: Gads forlag, Gutkind og Alinea

​B. Årenes høst
v. Steffen Larsen, børnebogsmenneske 
Steffen Larsen har selv skrevet en bog! Den hedder ”Bogen er løs!” Heri fortæller han om nogle af alle de bøger, han har læst i sine 51 år i branchen, og hvordan de har tændt ham. 
Udgivelsen er en kærlighedserklæring til hundredvis af værker, og den forsøger at sparke nyt liv i formidlingen. Vi skal genfinde begejstringen og skrue ned for analyserne (og fremmedordene). ”Bogen er løs!” er et skulderklap til alle os, som synes bøger for børn og unge ofte kan være klogere og enklere end megen voksenlitteratur. 

C. Sorg, kærlighed, ensomhed og handicap i digtform
v. Caspar Eric, forfatter, digter og aktivist 
Caspar Eric vil læse op af nogle af sine allermest populære digte og fortælle om, hvordan de har udgangspunkt i hans eget liv som ung. Digtene kredser om emner som sorg, kærlighed, ensomhed og ikke mindst handicap. Caspar Erics forfatterskab har gennem årene udviklet sig til ikke blot at handle om personlige oplevelser, men generelt om de samfundsmæssige problemer - især for de marginaliserede i samfundet. Med både vrede og humor som middel. 

D. AI i udskolingsdansk
v. Mette Lynnerup, pædagogisk it-konsulent VIA CFU 
Der sættes fokus på potentialer og udfordringer ved anvendelsen af AI-værktøjer i danskundervisningen gennem faglige og didaktiske greb og perspektiver i en kernefaglig kontekst.


12.45-13.45
Frokost

13.45-15.00
Temagrupper gentages

15.00-15.30
Kaffepause

15.30-16.30
Et univers af stærke fortællinger
v. Lise Villadsen, forfatter 
Lise Villadsen (f. 1985) har skrevet syv bøger for unge. I foredraget fortæller hun, hvordan en forfatter bliver til. Om temaerne, der optager hende: familier, fællesskaber, ensomhed og identitet. Om lydbogs-thrilleren ”Byttedyr”, der adskiller sig helt fra hendes andre bøger, og den seneste ungdomsfortælling ’De sorte hullers klub’. Lise Villadsen vil samtidig fortælle om sin store passion for at skabe et univers af stærke fortællinger, der giver unge lyst til at læse.

19.00-21.00
Middag

21.00
Katinka Bjerregaard, musiker
Katinka Bjerregaard vil med sin karakteristiske stemme underholde med sine sange og digte. Hun er en kvinde med følelserne uden på tøjet - altid nærværende, eftertænksom og vedkommende. Hun har en fænomenal evne til at udtrykke sig, så det bliver til at forstå og mærke lige dér i midten af maven hos os alle sammen. Katinka Bjerregaard har udgivet digtsamlingen “Et Hus af Krop”, som er en samling af digte og sangtekster fra hendes hånd. Fredag den 6. september 2024

9.00-10.15
Temagrupper, runde 1
(vælg to temagrupper og et alternativt ønske)

A. Behind the scenes på DR’s kortdoks
Marie Søndergaard, redaktionsleder i DR Ung
Hvem vil voldtage Louise, og er Mathias for grim til at date? 
DR’s kortdoks på YouTube fokuserer på et konkret handlingsforløb eller en scene fra et længere DRTV-program, der kan fungere som en selvstændig fortælling. Det er korte videoer, der skal ramme en ung målgruppe med relaterbare, fascinerende eller debatskabende emner og tale ind i unges hverdag og tanker. I dette oplæg bliver du klogere på, hvordan vi i DR arbejder med kortdoks – lige fra emneprioritering og klipning til målgruppe- og platformsindsigter.

B. Stedbaseret litteraturlæsning – læs i skoven og ved vandet
v. Signe Refshauge Kjær, efterskolelærer
På med overtøjet og kom med ud og undersøg, hvordan tekster, læseaktiviteter og steder i nærområdet i samspil kan vække elevernes nysgerrighed og opmærksomhed på de tekster, de læser i dansk. Metoden har potentiale til at lære eleverne at være nærværende, se udad, sætte sig i andres sted, tage vare på naturen og meget mere. Du får en masse undervisningsideer og en guide til at tage eleverne med ud af klasserummet og lære med kroppen forrest.

C. Grammatik på nye måder
v. Anette Vestergaard Søberg og Marie Elmegaard, danskkonsulenter CFU UCL
Hvordan kan grammatikundervisningen tones i en mere undersøgende, kontekst- og kommunikationsorienteret retning ved at tage udgangspunkt i sproget i de tekster eleverne taler, læser og skriver? Temagruppen er et stærkt bud på en moderne grammatikundervisning, hvor klasserummet emmer af samtaler om sproget i tekster. I oplægget veksles mellem korte oplæg og meningsfulde grammatikaktiviteter. 

D. Nyt fra BUVM
v. Pernille Tjellesen, fagkonsulent i dansk
I denne temagruppe vil du få seneste nyt fra BUVM, som særligt adresserer danskfaget i udskolingen. Det vil bl.a. handle om ChatGPT, en mere praktisk orienteret undervisning og prøverne i dansk. 

10.15-10.45
Kaffepause

10.45-12.00
Temagrupper gentages

12.00-13.00
Frokost

13.00-14.30
Min rejse ind i spoken word-poesi 
v. Naiha Khiljee, digter
Naiha Khiljee er en dansk lyriker og psykolog med dansk-pakistansk baggrund. Hun vil fortælle om temaerne i digtsamlingerne ’Kære søster’ og ’Læg en besked’, sætte fokus på kunst som værktøj til at forme fremtiden og spot på temaer som ærlighed, sårbarhed og integritet i poesi og livet. Oplægget blive krydret med oplæsninger fra forfatterskabet. 


Målgruppe

Dansklærere i udskolingen, læringsvejledere på PLC, læsevejledere og -konsulenter, undervisere på VUC og læreruddannelserne, danskkonsulenter og forlagsredaktører.

Instruktører

Fagområder

Dansk: Udskoling

I samarbejde med

CFU Nord

Kontakt