Det tænkende danskfag

Kom og brug en eftermiddag i det tænkende danskfag, og få konkrete ideer til eksperimenterende og undersøgende danskaktiviteter, der sætter elevernes tænkning, aktive deltagelse og samarbejde i centrum.

Sted

Aarhus

Pris

885,00 kr.

Dato

04.11.2024

Tilmeldingsfrist

04.10.2024

Status

Ledige pladser

Om kurset

​Kom på et praksisnært kursus, hvor vi arbejder eksperimenterende og undersøgende med aktiviteter, der sætter elevernes tænkning, deltagelse og samarbejde i centrum. Inspirationen til det tænkende danskfag kommer fra matematikkens Building Thinking Classrooms, som vinder frem på mange danske skoler. At samarbejde i tilfældige grupper og bruge lodrette flader til opgaveløsning er principper, som kan bruges i alle fag – ikke mindst dansk. 

Vi har gennem en årrække eksperimenteret med at overføre og tilpasse principperne til en danskfaglig kontekst, og på kurset viser vi, hvordan det tænkende rum kan bringes i spil i danskundervisningen.

Med denne didaktik viser vi, hvordan man kan tilrettelægge differentieret og engagerende undervisning indenfor alle danskfagets kompetenceområder. 

Kurset giver dig praktiske erfaringer med at rammesætte aktiviteter i det tænkende danskfag, og du får konkrete ideer til forskellige opgavetyper, der egner sig til det tænkende danskfag, som du kan overføre og videreudvikle i din egen praksis. 

Målgruppe

Børnehaveklasseledere og dansklærere i 1.-4. klasse (Bhkl. – 4. klasse)

Instruktører

Pernille Hargbøl Madsen - Lektor i dansk, folkeskolelærer og lærebogsforfatter
Marie Bloch Jespersen - Lektor i dansk, folkeskolelærer og lærebogsforfatter

Fagområder

Dansk: Indskoling, Mellemtrin

Kontakt