Håndtering af grænseoverskridende sprog og adfærd i skolen?

På kurset bliver du klædt på med viden og værktøjer til at forebygge og håndtere grænseoverskridende og krænkende sprog og adfærd i skolen.

Du bliver guidet i at opbygge et beredskab og formulere en seksualpolitik, som kan:
- Støtte skolen i at forebygge grænseoverskridende sprog og adfærd gennem viden, undervisning og dialog.
- Styrke dialogen med kollegaer, elever og forældre om seksualiseret grænseoverskridende sprog og adfærd
- Sikre at der er et beredskab, når der er en situation, der skal håndteres.
- Styrke skolens generelle arbejde med trivsel og trygge fællesskaber.

Sted

Aarhus

Pris

1.430,00 kr.

Dato

16.09.2024

Tilmeldingsfrist

16.08.2024

Status

Ledige pladser

Om kurset

På kurset bliver du klædt på til at arbejde forebyggende og helhedsorienteret med grænseoverskridende seksualiseret sprog og adfærd – som en del af skolens generelle arbejde med at skabe trivsel og trygge fællesskaber. 

En seksualpolitik kan være et vigtigt redskab
Mange lærere og pædagoger er ikke klædt på til at forholde sig til hverken seksualitet eller grænseoverskridende seksualiseret adfærd, og man kan derfor nemt blive usikker og berøringsangst i forhold til situationer, hvor seksualitet spiller en rolle. Eller omvendt komme til at reagere med panik, som kan forstærkes af forældres og omverdenens reaktioner. 

En del af kurset er derfor at påbegynde arbejdet med at formulere en seksualpolitik, enten som selvstændig strategi eller som en del af skolens trivselspolitik/antimobbestrategi. Tydelige retningslinjer kan være et vigtigt værktøj i både det forebyggende og det håndterende arbejde. 

En del skoler på specialområdet har allerede en seksualpolitik, hvorimod det er nyt for de fleste almenskoler. Men der er i disse år et stort samfundsmæssigt fokus på samtykke og seksualiseret grænseoverskridende sprog og adfærd, og det afspejler sig også i de krav der bliver stillet til både almen- og specialskoler. 


Forebyggelse af grænseoverskridende seksualiseret adfærd og sprog
Med retningslinjer for det forebyggende arbejde kan man understøtte, at lærere og pædagoger er klædt på med viden til at forebygge og genkende grænseoverskridende seksualiseret adfærd og sprog. 

Det forebyggende arbejde sker både i den daglige undervisning og i skolens øvrige pædagogiske aktiviteter. Det sker også med fokuserede forløb og en fælles opmærksomhed på samtykke, respektfuldt sprog, trygge fysiske rammer, grænser, følelser, rettigheder, normer, seksualitet, køn og krop.

Håndtering af grænseoverskridende seksualiseret adfærd og sprog
På kurset bliver du også klædt på til at håndtere situationer med grænseoverskridende seksualiseret sprog og adfærd, vold, trusler m.v. 

Du lærer også at skelne mellem seksualitet som en naturlig del af børns leg og udvikling, og seksualiseret sprog og adfærd som kan være grænseoverskridende. Grænserne kan være flydende, og det er ofte svært for både børn og voksne at skille det ad. Viden om børns seksuelle udvikling og adfærd vs. grænseoverskridende seksualiseret adfærd er også en vigtig del af dialogen med forældre – både i det forebyggende arbejde og når der er en situation, der skal håndteres.  


Målgruppe

Ledelse, lærere og pædagoger på special- og almenskoler.

Instruktører

Mette de la Motte Gundersen - Forfatter, konsulent i SSF og klinisk sexolog

Fagområder

Aktuelt for alle: Alle lærere - på tværs af fag
Specialundervisning

Kontakt