Matematik i indskolingen

Fire dage med matematik for matematiklærere, der underviser i 0. - 3. klasse.
Praktiske aktiviteter har høj prioritet.

Sted

Aarhus

Pris

4.400,00 kr.

Dato

31.10.2022

Tilmeldingsfrist

30.09.2022

Status

Ledige pladser

Om kurset

Bemærk: Kurset er over 4 dage kl. 9-15 alle dage.
 

Kurset har følgende overskrifter:
- Bevægelse i matematikundervisningen
- Regnestrategier. En undersøgende arbejdsform i matematikundervisningen
- Matematik i uderummet og naturen fx skolegården, skoven, boldbanen og byen
- Matematikvanskeligheder

1. kursusdag
Regnestrategier
En undersøgende arbejdsform i matematikundervisningen
Tal og regnestrategier. Hvordan kan talindlæring og arbejdet med regnestrategier gribes an i indskolingen? Og hvordan kan eleverne selv undersøge tal og deres egenskaber?
v/Dorte Vibe Querling Jacobsen

2. kursusdag
Bevægelse i matematikundervisningen
Der er mange positive aspekter ved at integrere bevægelse i matematik. Bevægelse tilgodeser både læringsevnen, koncentrationen, de kraftige børn og de kinæstetiske/kropskloge børn. Du får præsenteret forskellige arbejdsformer og strukturer, som underbygger bevægelse i undervisningen.
v/Lone Anesen

3. kursusdag
Matematik i uderummet og naturen
Hvordan bliver addition til en anderledes opgave i gymnastiksalen, skolegården, skoven eller i byen? Hvordan påvirker hverdagsoplevelser matematikundervisningen? Vi skaber en blanding af færdigheds- og emnepræget undervisning, der er styret af undersøgende elementer.
v/Volker Berthold

4. kursusdag
Matematikvanskeligheder
"Er 8 større end 7?", "Skal vi lægge sammen eller trække fra?", "Det kan jeg ikke huske". "Det forstår jeg ikke".
"Jeg hader matematik".

Udsagn fra elever, der slås med matematikken.
Vi vil sætte fokus på teorier for matematikvanskeligheder gennem øvelser og se på mulige tiltag for elever i matematikvanskeligheder.
v/Mette Hjelmborg

Målgruppe

Lærere og skolepædagoger i matematik og den understøttende undervisning 0.-3. klasse

Instruktører

Lone Anesen - Lærer, matematikvejleder og lærebogsforfatter
Volker Berthold - Matematiklærer
Mette Dreier Hjelmborg - Lektor i matematik
Dorte Vibe Querling Jacobsen - Pædagogisk konsulent, VIA CFU

Fagområder

Matematik

Kontakt