Matematik i indskolingen

4 dage med matematik for matematiklærere, der underviser i 0. - 3. klasse.
Kurset har følgende overskrifter:
- Regnestrategier. En undersøgende arbejdsform i matematikundervisningen
- Matematik i uderummet og naturen fx skolegården, skoven, boldbanen og byen
- Matematikvanskeligheder
- Bevægelse i matematikundervisningen
På kurset har praktiske aktiviteter høj prioritet.

Sted

Aarhus C

Pris

4.200,00 kr.

Dato

01.11.2021

Tilmeldingsfrist

02.10.2021

Status

Ledige pladser

Om kurset

Bemærk: Kurset er på 4 dage kl. 9-15 alle dage.

1. kursusdag
Bevægelse i matematikundervisningen
Der er mange positive aspekter ved at integrere bevægelse i matematik. Bevægelse tilgodeser både læringsevnen, koncentrationen, de kraftige børn og de kinæstetiske/kropskloge børn. Du får præsenteret forskellige arbejdsformer og strukturer, som underbygger bevægelse i undervisningen.

2. kursusdag
Regnestrategier
En undersøgende arbejdsform i matematikundervisningen
Tal og regnestrategier. Hvordan kan talindlæring og arbejdet med regnestrategier gribes an i indskolingen? Og hvordan kan eleverne selv undersøge tal og deres egenskaber?

3. kursusdag
Matematik i uderummet og naturen
Hvordan bliver addition til en anderledes opgave i gymnastiksalen, skolegården, skoven eller i byen? Hvordan påvirker hverdagsoplevelser matematikundervisningen? Vi skaber en blanding af færdigheds- og emnepræget undervisning, der er styret af undersøgende elementer.

4. kursusdag
Matematikvanskeligheder
"Er 8 større end 7?", "Skal vi lægge sammen eller trække fra?", "Det kan jeg ikke huske". "Det forstår jeg ikke".
"Jeg hader matematik".
Udsagn fra elever, der slås med matematikken.
Vi vil sætte fokus på teorier for matematikvanskeligheder gennem øvelser og se på mulige tiltag for elever i matematikvanskeligheder.

Målgruppe

Lærere og skolepædagoger i matematik og den understøttende undervisning 0.-3. klasse

Instruktører

Lone Anesen - Lærer, matematikvejleder og lærebogsforfatter
Hanne Due Bak - Lærer og Pæd. konsulent
Volker Berthold - Matematiklærer
Mette Dreier Hjelmborg - Lektor i matematik

Fagområder

Matematik

Kontakt