Matematik - Kald det kærlighed

Bliv fagligt og pædagogisk opdateret til din matematikundervisning.
Årets tema er: Hvordan glemmer vi for bedst at lære?
Foldere for temadagen er sendt ud til skolerne i oktober 2020.
Du vil også kunne se programmet på viacfu.dk/mateva

Sted

Aarhus C

Pris

1.295,00 kr.

Dato

14.09.2021

Tilmeldingsfrist

14.08.2021

Status

Ledige pladser

Om temadagen

Vær opmærksom på at temadagen pga. corona er blevet flyttet fra den 18. marts 2021 til nuværende dato den 14. september 2021 - med samme program
 
Du vil også kunne se programmet på viacfu.dk/mateva
 
Bliv fagligt og pædagogisk opdateret til din matematikundervisning.
 
Hvordan glemmer vi for bedst at lære?
Lene Tanggaards foredrag handler om, at vi lærer mest, når vi glemmer,
at vi er i gang med at lære. Aktiv glemsel kan skabe plads til at lære nyt.
Det kan alt sammen forekomme enkelt. Det er enkelt. Læringsglemsel er
et begreb, der skal minde os om, at vi hele tiden kan og skal lære noget
nyt ved at glemme. Det sker, når medarbejderen for en stund glemmer i
mødet med et nyt fagligt stofområde, når medarbejderen vinder ny erkendelse
og indsigt og får lyst til at lære mere og nyt. Hermed opnås en større
faglighed, der løfter medarbejderen op på et højere niveau og giver plads
til glæde, undren og begejstring.
 
Men hvorfor så et nyt læringsbegreb? Fordi vi har en tendens til at gøre
det samme, som vi altid har gjort i vores aktuelle begejstring for dannelse og
læring. Vi har indrettet vores skoler og uddannelser til at være styret igennem
rigid målstyring, simple resultatmål og regneark. Derfor har vi brug
for læringsglemsel, som Lene Tanggaard inspirerer til med sit lærerige og
spændende foredrag, hvor hun gør op med tidligere tiders måder at lære på.
"Mit enkle forslag er, at vi glemmer læring som begreb for at kunne koncentrere
os om det, som giver mening at lære, der hvor vi er"
Lene Tanggaard
 
9.00
Ankomst og kaffe/te med brød
 
9.15
Velkomst
 
9.15
At lære i skolen
Oplægget vil indkredse, hvordan vi lærer i skolen med særlig vægt på optimale betingelser for dette. Hvad betyder fx, at vi tilsyneladende lærer bedst, når vi har glemt, at vi er i gang med at lære?
ved Lene Tanggaard, cand. psych., ph.d., rektor på Designskolen i Kolding og professor på Aalborg Universitet
 
10.30
Pause - kaffe/te/vand/frugt
 
10.45
Alt det vi kan
Hvad sker der i hjernen hos børn, der har det svært? - og hvordan kan vi som fagfolk og forældre samarbejde om børnenes trivsel? Rasmus Alenkær vil inddrage nyere forskning på området, og vil komme med en række praktiske anbefalinger.
ved Rasmus Alenkær, tidligere skolelærer, autoriseret psykolog, konsulent, forfatter og podcaster mm.
 
12.00
Frokost og læremiddeludstilling
 
13.00
Hjælp - jeg skal udenfor med børnene
Hør om hvordan du kan fagliggøre din matematikundervisning i den fri natur. Få ideer fra praksis og didaktisk teori om udeskole. Karen Barfod, ph.d., lektor, forskningsleder VIA OUTdoor og
ved Stine Michaelsen, lærer Østervangskolen Hammel
 
13.30
Matematiske guldgruber fra hverdagen
Få inspiration til praktisk og undersøgende matematik igennem hverdagens matematiske guldgruber. Et oplæg om at udnytte den matematik, der er i den virkelige verden, og hvordan det hele kan flettes ind i den matematiske verden og ud i undervisningen.
Jesper Albinus, matematiklærer, Center for god matematikundervisning, Gentofte

14.00
Kaffepause
 
14.20
Break-out-box
Bliv introduceret til at skabe begejstring i matematikundervisningen med breakout og escape room konceptet.
ved Ian Stenz, pædagogisk konsulent, UCN CFU Aalborg
 
14.50
Opsamling og perspektiver
Dagens oplæg kommenteres og perspektiveres.
ved Mikael Skånstrøm, lektor i læreruddannelsen
 
15.30
Tak for i dag
 

Målgruppe

Matematiklærere

Instruktører

Mikael Skånstrøm - Lektor i undervisning i undervisning i matematik
Lene Tanggaard - Professor, Ph.d., Centerleder og vidensgruppeleder
Rasmus Alenkær - Autoriseret psykolog og organisationskonsulent
Ian Stenz - Lærer, pædagogisk konsulent
Karen Seierøe Barfod -
Stine Bühler Michaelsen - Lærer
Jesper Albinus -

Fagområder

Matematik

I samarbejde med

UCN Center for Undervisningsmidler

Kontakt