Matematik - Kan det være rigtigt?

Bliv fagligt og pædagogisk opdateret til din matematikundervisning.
Foldere for temadagen sendes ud til skolerne i oktober 2023.
Du vil også kunne se programmet på viacfu.dk/mateva

Sted

Aarhus

Pris

1.295,00 kr.

Dato

14.03.2024

Tilmeldingsfrist

09.02.2024

Status

Ledige pladser

Om temadagen

Hvordan giver vi alle børn mulighed for at tilgå undervisningen, så de trives, er trygge og motiverede?

Hvordan kan vi tilrettelægge en undervisning, der tager udgangspunkt i alle børns forudsætninger, interesser, potentialer og baggrunde? 
Hvordan kan vi behandle eleverne forskelligt uden at stigmatisere nogle? 
Og hvordan ser det ud i matematikundervisningen i dag?
Lotte Hedegaard Sørensen​

Program

9.00 
Ankomst, kaffe/te morgenbrød og læremiddeludstilling
 
9.15 
Velkomst 

9.15 
Hvordan giver vi alle børn mulighed for at tilgå undervisningen, så de trives, er trygge og motiverede? 
Hvordan kan vi tilrettelægge en undervisning, der tager udgangspunkt i alle børns forudsætninger, interesser, potentialer og baggrunde? Hvordan kan vi behandle eleverne forskelligt uden at stigmatisere nogle? Og hvordan ser det ud i matematikundervisningen i dag?
ved lektor Lotte Hedegaard Sørensen, Dansk institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU Aarhus Universitet
 
10.30 
Pause – kaffe/te/vand/frugt og læremiddeludstilling

10.45 
Statistikbanken – Fakta om Danmark og danskerne
Statistikbanken er en guldgrube af informationer om Danmark og danskerne. Lær at finde vej til de relevante emner og tabeller og bliv klogere på køn og ligestilling i Danmark med udgangspunkt i Danmarks Statistik og danskerne. Lær at finde vej i mylderet af tilgængelige tal og bliv klogere på det samfund, som vi lever i.
ved Jacob Christian Solander, specialkonsulent, Danmarks Statistik

12.00
Frokost og læremiddeludstilling

13.00 
En meningsfuld matematikundervisning
Få ideer til, hvordan du kan skabe en undersøgende og dialogisk matematikundervisning? Hør om tanker, praksiserfaringer og konkrete eksempler med udgangspunkt i ’Det tænkende klasserum’ og andre didaktiske greb.
ved Anne Lyngsøe Højberg. Lærer og matematikvejleder, Bavnebakkeskolen, Rebild Kommune

13.30
Fra mekanisk procedure til forståelse
Få inspiration og ideer til hvordan GeoGebra kan bruges som ressource til udvikling af matematisk ræsonnement. Hvad skal der til for at GeoGebras store potentialer til at understøtte elevernes ræsonnementsudvikling gennem programmets funktioner, bliver til virkelighed?
ved Nada Meri Pedersen, pæd. konsulent, CFU Syd, Haderslev

14.00
Pause – kaffe/te/vand, frugt, kage og læremiddeludstilling

14.20
Grib matematikken udenfor skolen 
Bliv inspireret til, hvordan du kan opdage og gribe matematikken i livet udenfor skolen og sammen med eleverne trække den ind i klasselokalet. Få konkrete eksempler på indsamling af data, måling, symmetri og mønstre i naturen og hverdagslivet.
ved Lone Anesen, lærer, vejleder og lærebogsforfatter, Strynø 

14.50 
Opsamling og perspektiver
Dagens oplæg kommenteres og perspektiveres.
ved Mikael Skånstrøm, lektor i læreruddannelsen

15.30 
Tak for i dagMålgruppe

Matematiklærere

Instruktører

Lotte Hedegaard-Sørensen - Lektor
Jacob Solander - Specialkonsulent
Anne Lyngsøe Højbjerg - Lærer og matematikvejleder
Nada Meri Pedersen - Pædagogisk konsulent, CFU Syd
Lone Anesen - Lærer, matematikvejleder og lærebogsforfatter
Mikael Skånstrøm - Lektor

Fagområder

Matematik

I samarbejde med

UCN Center for Undervisningsmidler

Kontakt