Samfundsfagslærernes Dag - 2022 - "Hvem styrer"

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og deltag i en festlig, inspirerende og udbytterig dag med samfundsfaget i centrum.
Samfundsfagslærernes Dag er rig på faglig inspiration og konkrete ideer til undervisningen.

Sted

Aarhus C

Pris

1.295,00 kr.

Dato

22.03.2022

Tilmeldingsfrist

20.02.2022

Status

Ledige pladser

Om temadagen

Samfundsfagslærernes Dag er rig på faglig inspiration og konkrete ideer til undervisningen.
 
Samfundsfagslærernes Dag afholdes også i Roskilde den 23. marts 2022.
 
Foldere vil bliver sendt ud til skolerne i løbet af oktober måned.
 
Program
 
9.00-9.35
Ankomst, kaffe/te og brød - mød forlagene

9.35-9.40
Velkomst

9.40-10.20
Hvorfor og hvordan arbejder man med problemstillinger i samfundsfag?

ved Peter Hagemann Sørensen, seminarielektor.
Fælles Mål italesætter samfundsfag som et fag, hvor der skal arbejdes med elevernes stillingtagen. Det stiller krav om en undervisning, der kan fremme elevernes evner til selv at stille spørgsmål og formulere egne problemstillinger. Oplægget vil komme med bud på, hvordan der med udgangspunkt i problemstillinger kan
igangsættes og gennemføres en problemorienteret undervisning med progression og stigende taksonomi.

10.20-11.05
Er populismen en trussel for demokratiet?

ved Marie Berg Carlsen, lektor i samfundsfag, historie og filosofi og læremiddelforfatter.
Valget af Donald Trump som USA’s præsident, Brexit-afstemningens udfald og de højreorienterede partiers store fremgang i Europa er alle tegn på, at populismen vinder frem i den vestlige verden. Men hvad er populisme - et tiltrængt fokus på ’den lille mand’ eller et opgør med vores demokratiske værdigrundlag?
I oplægget kan du få indblik i, hvad populisme er både på højre og venstrefløje, hvilke konsekvenser populisme har for de vestlige demokratier – og hvilke bud der er på, hvordan demokratier kan forholde sig, når populisterne indtager den politiske scene.

11.05-11.20
Kort pause + walk and talk til workshop

11.20-12.15
WORKSHOP 1. runde
 
12.15-13.00
Frokost

13.00-13.55
WORKSHOP 2. runde

14.00-14.45
Politisk psykologi – hvor lette er vælgerne at overtale?

ved Jonatan Kolding Karnøe, psykolog, lektor og forfatter til bogen ”Politisk Psykologi”
Vælgerne er blevet kaldt rationelle, irrationelle og meget herimellem. Men hvad vi ved egentlig om menneskers bearbejdning af budskaber - i særlig grad den overtalende politiske slags?

14.45–15.10
Faglig Bazar og kaffe

15.10–15.55
Styrer eller styres politikerne

ved Noa Redington, politisk kommentator.
Magt og demokratiets spilleregler er midtpunkt i samfundsfag.
Kommentator, redaktør og tidligere politisk rådgiver for en statsminister, Noa Redington, uddannet i statskundskab, kender magtens korridorer fra inderst til yderst. Han afslutter dagen med et 45 minutters oplæg under overskriften ”Hvem styrer hvem i virkelighedens
verden i dag + det løse?”
 
Workshops:
 
A. Et glimt af hverdagen – håbet om den bedste praksis
ved Mia Nygaard Hansen, folkeskolelærer, Strib Skole.
På denne workshop vil der blive stillet skarpt på praksis, da fokusset vil være rettet på ideer til undervisningen og erfaringerne herfra. Hvad kan undervisningen rumme af undervisningsaktiviteter, hvad har virket for eleverne og hvordan kan man give dem overblik over fagtemaer og indhold på en funktionel måde.

B. Kvantitativ metode – nu uden tal
ved Jonatan Kolding Karnøe, psykolog, lektor og forfatter til bogen ”Politisk Psykologi”
Vi ser bort fra tal og statistik og ser i stedet på hvordan
undersøgelsen er lavet. Med designbegreber i hånden
tjekker vi om journalisterne mon har styr på det kvantitative undersøgelsesdesign.

C. Playful Learning i samfundsfag vha. LUDO-modellen
ved Anette Møller Hansen, lektor og lærer.
Denne workshop består af en kort indføring i modellens
differentierede, inkluderende og demokratiske grundlag og praksis. Derefter skal den afprøves med et aktuelt tema i forhold til demokratiopfattelser. Modellens innovative og multimodale anvendelse i flere fag eller tværfaglige projekter.
Kort om LUDO-modellen

D. Statistikbanken – Fakta om Danmark og danskerne
ved Jacob Solander, specialkonsulent, Danmarks Statistik.
Statistikbanken.dk er en guldgrube af informationer om Danmark og danskerne. Lær at finde vej i milliarderne af tilgængelige tal, så du igennem faktatjek og fordybelse kan blive klogere på det samfund, vi lever i.

E. Håbets og handlingens pædagogik
– sådan underviser du med Verdensmålene

ved Thomas Ravn-Pedersen, direktør og chefredaktør, Verdens Bedste Nyheder.
FN’s Verdensmål er et godt og vigtigt redskab, når skolen skal ruste eleverne til at hjælpe med til at gøre verden til et bedre og mere bæredygtigt sted. Workshoppen vil introducere den nye
lærebog ”Håbets & handlingens pædagogik” og “Verdenstimen” med dens mange undervisningsmaterialer, der er udviklet til at undervise i Verdensmålene.

Målgruppe

Samfundsfagslærere

Instruktører

Anette Møller Hansen -
Jacob Solander - Specialkonsulent
Jonatan Kolding Karnøe - lektor, psykolog og forfatter
Marie Berg Carlsen -
Mia Nygaard Hansen - Folkeskolelærer
Noa Redington - Kommentator, redaktør
Peter Hagemann Sørensen - Seminarielektor
Thomas Ravn-Pedersen - Direktør & chefredaktør

Fagområder

Kulturfagene: Samfundsfag

I samarbejde med

Et nationalt samarbejde mellem Centre for Undervisningsmidler i Danmark

Kontakt