Samfundsfagslærernes dag 2023

Køn, ligestilling, identitet
– diskussionen er mere sjælden end KØN

Sted

Aarhus C

Pris

1.295,00 kr.

Dato

21.03.2023

Tilmeldingsfrist

10.02.2023

Status

Ledige pladser

Om temadagen

Folderen kan ses på dette link: kortlink.dk/2gwct

Fremtiden er køn – eller i hvert fald er vi nødt til at forholde os til, at køn er i bevægelse og meget mere end blot tre bogstaver. Hvordan kan vi som samfundsfagslærere arbejde med køn i klasserummet, så vi ikke bliver ukritiske normkritikere, men omvendt heller ikke ignorere at forståelsen af køn er under forandring og at unge mennesker måske ser på køn anderledes end læreren gør?

OBS: Samfundsfagslærernes dag afholdes også d. 22. marts på Campus Roskilde læs mere på: https://cfu.phabsalon.dk/samfundsfagslaerernes-dag-2023

 

PROGRAM

9.00-9.35 Ankomst, kaffe/te og brød - mød forlagene

9.35-9.40 Velkomst

9.40-10.25
Historiens Demokratisering
v/ Poul Duedahl, Professor i historie
Når først historiske personligheder har været nævnt og gentaget af tilstrækkelig mange årgange af skole- og gymnasieelever, så udgør de efterhånden grundstammen i nationens historiske kanon.
Det betyder, at stadig kun omtrent hver tiende er en kvinde. Vi ser på årsager, muligheder og begrænsninger, når det gælder om at nyvurdere arsenalet af historiske valgmuligheder og gennemføre en mere ligelig fordeling af spaltepladsen.

10.25-10.35
Pause og lynvisit ved forlagene

10.35-11.45
Hvordan inddrager man perspektiver på køn og ligestilling i undervisningen
v/Pernille Albrechtsen, formidlingskoordinator for museet KØN – Museum for kønnenes kulturhistorie
Ifølge Fælles Mål er formålet med samfundsfaget at klæde eleverne på til at deltage aktivt i og med et kritisk blik på det samfund,de er en del af. Her kan man ikke komme udenom, at køn og ligestilling spiller en stor rolle. Oplægget vil komme med eksempler på, hvordan man som samfundsfagslærer kan inddrage nutidige debatter om køn og ligestilling i sin undervisning.

11.45-12.30 Frokost

12.30-13.30
WORKSHOP 1. runde

13.35-14.35
WORKSHOP 2. runde

14.35–14.55 Bazar og kaffe

14.55–15.55
Debat
v/Marianne Stidsen og Finn Ferjá Marianne Stidsen, lektor emeritus Finn Ferja, mangfoldighedskonsulent
I en tid hvor feminisme, sexisme og ligestilling i bredeste forstand er blevet en kamp, kan samfundsfagslæreren i udskolingen hurtigt komme på glatis. Groft sagt: Hvad må læreren sige og hvad må eleven lære?
Samfundsfagslærerens dag slutter med to oplæg til debat i en times tid.
Litteraturhistoriker og debattør Marianne Stidsen samt ekstern lektor og indehaver af Queens Consulting, Finn Ferjá, vil få 15 min hver til at fremlægge deres syn på sagen, efterfølgende bliver der åbnet op for spørgsmål.

Workshops

A. Leg til læring.
I Aarhus v/Malene Bro Platz, folkeskolelærer.
I Roskilde v/Lennart Brendstrup Laursen og Nanna Begtrup.
Kristensen, folkeskolelærere.
At lære via leg. Kan man det, og så i udskolingen? JA, det kan man. Tænkes det ind i undervisningen kan leg bidrage til større deltagelse, og som bonus styrkes klassefællesskabet af de positive,
sjove og hyggelige stunder. Vi har arbejdet med leg i samfundsfag i form af spil og aktiviteter.

B. Let´s talk about sex - Hvad er en kvinde og hvad er en mand?
v/Tanja Andersen, folkeskolelærer og læremiddelforfatter.
Denne workshop byder på ideer til, hvordan man i undervisningen kan arbejde med nogle af de aktuelle problemstillinger, der knytter sig til det enkelte menneskes ret
til selv at definere sit køn og hvordan man sikrer sig, at eleverne på baggrund af undersøgelse og refleksion kan tage stilling og opstille mulige forslag til løsninger og handlinger.

C. LGBT+kampen - undervisning i LGBT+, tolerance, EU og kildekritik.
v/Lene Vendelbo, forfatter.
Ca. en fjerdedel af EU’s befolkning bor i homofobiske lande. I Polen er kampen meget tilspidset. Modstanderne – herunder landets politikere – anklager bl.a. LGBT-personer for at være
pædofile. I workshoppen tager vi fat på bl.a. tolerance og kildekritik med afsæt i netop LGBT+. Et emne, som mange elever er meget interesseret i, men som også er sårbart for en del.

D. Statistikbanken – Fakta om Danmark og danskerne – Hvor lige er kønnene i dagens Danmark?
v/Jacob Chr. Solander, specialkonsulent.
Statistikbanken.dk er en guldgrube af informationer om Danmark og danskerne. Lær at finde vej til de relevante emner og tabeller, så du igennem faktatjek og fordybelse kan blive
klogere på køn og ligestilling i Danmark, med udgangspunkt i Danmarks Statistiks statistikker og danskerne. Lær at finde vej i milliarderne af tilgængelige tal, så du igennem faktatjek og
fordybelse kan blive klogere på det samfund, vi lever i.

E. Køn og krop
v/Pernille Albrechtsen, formidlingskoordinator for museet KØN – Museum for kønnenes kulturhistorie.
“Det private er politisk” råbte Rødstrømperne i 1970’erne. Dette er ikke blevet mindre sandt med årene. Det private - kroppen og beklædningen - er blevet gjort til genstand for politiske debatter
og handlinger både historisk og aktuelt.
Til denne workshop skal vi prøve seksualundervisning på egen KROP og blive klogere på, hvordan samfundsfag og SSF kan spille sammen.

F. Sådan forstår vi køn og seksualitet
v/Jonatan Karnøe, Psykologilektor ved Professionshøjskolen Absalon.
På workshoppen vil I blive præsenteret for modellen ”Genderbread Person”. Frem for at undervisningen udvikler sig til en kampplads om retninger, giver modellen mulighed for, at alle
perspektiver kan være i spil. Frem for at spørge – hvem har ret? Bliver fokus hvad kan vi lære?

Målgruppe

Samfundsfagslærere

Instruktører

Poul Duedahl - Professor
Pernille Albrechtsen - Formidlingskoordinator
Finn Ferjá - Mangfoldighedskonsulent og ekstern lektor ved DIS
Marianne Stidsen - Lektor emeritus
Malene Bro Platz - Folkeskolelærer og forfatter
Lennart Brendstrup Laursen - Folkeskolelærer, afdelingsleder og forfatter
Nanna Begstrup Kristensen - Folkeskolelærer, afdelingsleder og forfatter
Tanja Andersen - Folkeskolelærer og læremiddelsforfatter
Lene Vendelbo - LGBT+kampen
Jacob Solander - Specialkonsulent
Jonatan Kolding Karnøe - lektor, psykolog og forfatter

Fagområder

Kulturfagene: Samfundsfag

I samarbejde med

Et nationalt samarbejde mellem Centre for Undervisningsmidler i Danmark

Kontakt