Naturfag i spil - 2022

Faglige oplæg og workshops for alle fællesfaglige fokusområder og sidste nyt om den fælles naturfagsprøve.

Sted

Bjerringbro

Pris

1.395,00 kr.

Dato

30.11.2022

Tilmeldingsfrist

31.10.2022

Status

Ledige pladser

Om temadagen

Læs hele programmet på www.viacfu.dk/naturfagispil
 

Program

8.45-9.15 Kaffe/te og brød – læremiddeludstilling

9.15 Velkomst

9.15-10.15
Naturvidenskabens ABC
ved Anja C. Andersen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet

Kl. 10.15-10.45
Børns naturdannelse – et relevant begreb i skolesammenhæng?
ved Søren Præstholm, centerleder Center for Børn og Natur, Københavns Universitet

Kl. 10.45-11.00 Kaffe/te, frugt og læremiddeludstilling

Kl. 11.00-11.50
Workshoprunde 1

11.50-12.40 Frokost – læremiddeludstilling

12.40-13.30
Workshoprunde 2

13.30-13.50 Kaffepause og frugt – læremiddeludstilling

13.50-14.40
Workshoprunde 3

14.40-15.00 Kaffepause – læremiddeludstilling

15.00-15.30
Prøverne i naturfag
ved Lars Volf Jensen, læringskonsulent for naturfag, Børne- og Undervisningsministeriet

15.30-15.45 Afrunding og tak for i dag

Workshopper

Workshop A - Biodiversitet og autentiske problemstillinger
Vi arbejder med en praksisorienteret undervisning, arbejder undersøgende og relaterer naturvidenskabelige spørgsmål til autentiske problemstillinger fra egen hverdag i forhold til biodiversitet og dens betydning, arealudnyttelse, ressourceforbrug og vild natur.
ved Line Stald, Pædagogisk konsulent, VIA CFU Aarhus og underviser ved VIA Læreruddannelsen i Aarhus

Workshop B - Kræftens gåde
I workshoppen undersøger vi strålingsskader i vores DNA, som kan føre til kræft. I 'Kræftens gåde' følger eleverne en fiktiv fortælling om en atomkraftulykke, arbejder med vinddata, computersimulationer, vævsprøver, DNA-modeller og statistik over risikofaktorer for udvikling af kræft. Læs mere på kortlink.dk/2dt5g
ved Mladen Mikosavljevic, udvikler og Louise Dyrholm Pilegård, underviser, LIFE Fonden, Lyngby

Workshop C - Fisk og forskningsdata i fællesfagligt forløb
Få en intro til Astras fællesfaglige forløb 'Liv og død i Østersøen', hvor forskningsdata spiller en central rolle. Fat selv skalpellen og undersøg en torsk for leverorm.
ved Christina Frausing Binau, lærer og konsulent i Astra - det nationale naturfagscenter, København

Workshop D - Den menneskeskabte tidsalder
Få konkret inspiration til, hvordan man kan arbejde undersøgende med klimaforandringer, biodiversitet, pandemier, transport og forbrug. Brug temaerne i et fællesfagligt fokusområde, som eleverne kan arbejde problembaseret indenfor. Mennesket sætter for alvor sit aftryk på Jorden, og det er oplagt at tage afsæt i disse aftryk.
ved Ulla Linderoth, Naturfagskonsulenten, Ry

Workshop E - Programmér dine grøntsager
Programmér dine grøntsager med micro:bit og dyrk dem i en GrowBot året rundt i klasselokalet! Arbejd med engineering, teknologiforståelse og grønt på samme tid! Kom og prøv det GrowBot Universe som kan bruges i alle naturvidenskabelige fag i udskolingen. Growbot kommer til udlån i mitCFU vinteren 2022/23.
ved Malte von Sehested, pædagogisk konsulent ved CFU Københavns Professionshøjskole

Workshop F - Escape Rooms i naturfag
Få inspiration til, hvordan du med få remedier kan lave faglokaler eller klasselokaler til et Escape Room og hvilke gratis online værktøjer du kan anvende til at lave digitale Escape Rooms. Bliv klogere på, hvordan du med gåder, opgaver og en god fortælling kan fange dine elever i et fagligt Escape Room.
ved Ian Rubeck Stenz, Pædagogisk konsulent UCN, Aalborg 

Målgruppe

Naturfagslærere

Instruktører

Anja C. Andersen - Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet
Søren Præstholm - Centerleder Center for Børn og Natur, Københavns Universitet
Line Stald - Udviklingskonsulent, Vedvarende Energi, Aarhus
Mladen Mikosavljevic - Udvikler, LIFE Fonden, Lyngby
Louise Dyrholm Pilegård - Underviser, LIFE Fonden, Lyngby
Christina Frausing Binau - Lærer og konsulent i Astra
Ulla Hjøllund Linderoth - Selvstændig naturfagskonsulent
Ian Rudbeck Stenz - Lærer, pædagogisk konsulent
Henriette B Refstrup - Læringskonsulent for naturfag
Anette Vestergaard Nielsen - Naturfagskonsulent

Fagområder

Naturfagene: Biologi, Fysik/kemi, Geografi, Natur/teknologi

I samarbejde med

UCN Center for Undervisningsmidler

Kontakt