Lær eleverne at knække koden - og styrk sprogforståelsen!

Tilføj som favorit
Kom og få strategier til arbejdet med: bogstavkendskab (fx bogstavbutik med kodekort); ordafkodning (fx læsefiduser), sprogforståelse og genreforståelse (fx tænkefiduser) og samarbejdet med forældre i skolestarten (fx kontaktkort).

Om kurset

 • Beskrivelse

  Styrk det danskfaglige i din praksis med afsæt i forskning om effektive indsatser.

  Kom og få viden om effektive redskaber til at styrke elevers sprog- og læseforståelse. Sproget er nøglen til læring i alle fag.

  Kom og få inspiration til
  - at udvikle den enkelte elevs bogstavkendskab,
  - at udvikle den enkelte elevs ordforråd,
  - at gennemføre strategiundervisning i både forståelse og afkodning,
  - at lade eleven evaluere sin læring i det daglige arbejde,
  - at lade eleven afprøve og øve strategier i samarbejde med andre elever,
  - at gennemføre undervisning i genreforståelse,
  - at gennemføre litteratursamtaler - der kan give den enkelte elev stof til eftertanke og medvirke til dannelse som menneske,
  - at styrke fællesskab om tekster i skolen,
  - at samarbejde med forældrene om den enkelte elevs læse-skrive-udvikling.

  Kurset sætter fokus på at skabe en synlig struktur og en strategiundervisning i skolen - hvor en differentieret undervisning sætter mange sanser i spil og giver eleven "mange knager at hænge sin viden op på".

  Kurset sætter også fokus på filosofien bag "Læsefidusen", der handler om, at den enkelte elevs skriftsprogsudvikling er et fælles ansvar mellem skole og hjem! Filosofien bygger på praksisviden, der er forankret i forskningsbaseret viden og understøttes af et nyt dansk forskningsprojekt "READ - sammen om læsning", der i 2016 fremhæver betydning af forældreinvolvering.

  Målgruppe

  Lærere og pædagoger i 0.-1. klasse

  Instruktører

  Maj-Britt Westi Jørgensen - Læremiddelforfatter, læsevejleder og konsulent
  Bente Østergaard Pedersen - Læremiddelforfatter, dansklærer og læsevejleder
  Dorrit Bang Pedersen - Læremiddelforfatter, dansklærer og idrætslærer

  Fagområder

  Dansk: Indskoling

  Aarhus C

  Pris
  1215 kr.
  Dato og tid
  13. april 2021 kl. 9:00 - 15:00
  Kursus nr.
  CFU20830
 • Praktiske informationer

  Her finder du praktisk informationer om tid, sted og pris.

  Aarhus C

  Status
  Åben for tilmelding
  Dato og tid
  13.04.2021 - kl. 09.00-15.00
  Pris
  1215 kr.
  Tilmeldingsfrist
  13.03.2021
  Kursus nr.
  CFU20830