Ordblindevenlig undervisning i alle fag

Tilføj som favorit
Du får den nyeste viden om ordblindhed - hvad det er, og hvad det betyder for eleven samt strategier til, hvordan du kan arbejde med en ordblindevenlig didaktik, herunder skrivestøttende aktiviteter.

Om kurset

 • Beskrivelse

  Få den nyeste viden og de bedste redskaber til at arbejde med ordblindevenlig undervisning i alle fag

  Omkring 5-8 % af Danmarks børn og unge vurderes til at være ordblinde. Flere undersøgelser viser, at ordblinde børn og unge klarer sig langt dårligere i skolesystemet, end de faktisk har evner til. Foruden den konkrete læringsvanskelighed oplever børn og unge med ordblindhed også andre sociale og læringsmæssige problemer, herunder lavt selvværd.
  Det er derfor vigtigt, at alle lærere og pædagoger i folkeskolen har basal viden om ordblindhed, kompenserende læse- og skriveteknologi (bl.a. oplæsningsfunktion, ordforslagsfunktion og tale-til-tekst) og ordblindevenlige læringsmiljøer.

  Kurset har følgende indholdsmæssige fokus:
  - Inklusion - hvad betyder det at være ordblind og hvad betyder det ikke?
  - Elevperspektiv på ordblindhed - motivation og selvværd
  - Støttende skriveaktiviteter (skriveskabeloner m.m.)
  - Planlægning og differentiering af undervisningen - gode procedurer for ordblindevenlig didaktik

  Bemærkninger

  Husk at medbringe egen PC

  Målgruppe

  Kurset er henvendt til alle som arbejder med elever med læse- skrivevanskeligheder i grundskolen - både pædagoger og de lærere, der underviser i sprogfagene, i de naturvidenskabelige og i praktisk-musiske fag

  Instruktører

  Lotte Lund Gottlieb - Adjunkt

  Fagområder

  Alle lærere - på tværs af fag
  Dansk: Indskoling, Mellemtrin, Udskoling
  Fremmedsprog: Engelsk, Tysk
  Kulturfagene: Historie, Kristendomskundskab, Samfundsfag
  Matematik
  Naturfagene: Biologi, Fysik/kemi, Geografi, Natur/teknologi
  Praktiske musiske fag: Billedkunst, Håndværk og design, Madkundskab, Idræt, Musik

  Herning

  Pris
  1150 kr.
  Dato og tid
  2. september 2021 kl. 9:00 - 15:00
  Kursus nr.
  CFU21821
 • Praktiske informationer

  Her finder du praktisk informationer om tid, sted og pris.

  Herning

  Status
  Åben for tilmelding
  Dato og tid
  02.09.2021 - kl. 09.00-15.00
  Pris
  1150 kr.
  Tilmeldingsfrist
  15.08.2021
  Kursus nr.
  CFU21821