Fælles mål for dansk som andetsprog - 2020

Tilføj som favorit
SØLV TIL DSA. I 1995 udsendte Undervisningsministeriet "Faghæfte 19. Dansk som andetsprog". Området blev dermed formelt anerkendt som fag og kan i år fejre 25 års-jubilæum. Det markerer vi på årets konferencedag gennem både tilbagekig og et grundigt blik på fagområdets nuværende status: - Hvor står vi? Hvad skal vi? Hvad kan vi? Hvad gør vi?

Om kurset

 • Beskrivelse

  For 17. år i træk byder vi velkommen til en dag om undervisning af flersprogede elever.

  NB: Du kan hente hele programmet på www.viacfu.dk/faellesmaal2020 (kopier linket ind i en browser)

  Vi glæder os til en dag, hvor vi sætter dansk som andetsprog på dagsordenen - både formelt, teoretisk og helt praksisnært.

  PROGRAM
  09.00: Indskrivning, kaffe/the og boller

  09.30: Velkomst og status
  Line Thingholm, adjunkt, VIA pædagogik og CFU

  09.45: Regelgrundlaget for folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog
  Ann-Cherie Thulstrup og Joan Hellqvist Madsen, læringskonsulenter, Styrelsen For Undervisning og Kvalitet, BUVM

  10.15: Direkte indskrivning af nyankomne elever i folkeskolen
  Ane Marie Nord, konsulent, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

  10.45: Spørg STUK og EVA
  Mulighed for sat stille spørgsmål til konsulenterne fra STUK og EVA på baggrund af formiddagens oplæg.

  11.00: Pause
  Kaffe og forlagsudstilling


  11.30: 25 år med dansk som andetsprog
  Bergþóra Kristjánsdóttir, lektor, ph.d. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)

  12.15: Frokost og forlagsudstilling

  13.15: Temaoplæg 1. runde

  14.05: Pause
  Kaffe og kage

  14.20: Temaoplæg 2. runde

  15.15: Waqas unplugged
  Waqas Ali Qadri, rapper, sanger, sangskriver og foredragsholder

  16.00: Farvel og tak for i dag

  Temaoplæg:

  A: Rammer og organisering af dansk som andetsprog - dialog med og spørgsmål til Børne- og Undervisningsministeriet
  Ann-Cherie Thulstrup og Joan Hellqvist Madsen,
  læringskonsulenter, Styrelsen For Undervisning og Kvalitet, BUVM
  Særligt relevant for dsa-lærere og -vejledere, øvrige lærere, ledere og andre med interesse for området

  B: Sprogbaseret undervisning i praksis
  Mette Bech, pædagogisk konsulent, CFU Absalon
  Særligt relevant for lærere i basis-, supplerende og almenundervisningen samt sproglige vejledere

  C: Tosprogede elevers vanskeligheder i matematik
  Kirsten Bundgaard Sørensen og Mette Handrup Krog, lærere og matematikvejledere, Ebeltoft Skole
  Særligt relevant for matematiklærere og -vejledere i almenklasser i indskolingen og på mellemtrinnet samt dsa-vejledere

  D: Den flerkulturelle samtale
  Katja Gottlieb, lærer og formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion og
  Helle Rørbech, ph.d. og lektor v/DPU, Aarhus Universitet
  Særligt relevant for dansklærere på mellemtrinnet og i udskolingen

  E: Mundtlighed i fagundervisningen
  Katja Sørensen Vilien, lektor, Københavns Professionshøjskole
  Særligt relevant for faglærere og dsa-vejledere

  F: Sproglege med de yngste
  Lise Blaavand og Line Birch Wraa, børnehaveklasselærere, Sølystskolen
  Særligt relevant for lærere og pædagoger i indskolingen.

  Målgruppe

  Lærere, pædagoger, skoleledere, konsulenter og andre med interesse for undervisning af flersprogede elever i grundskolen

  Instruktører

  Mette Bech - Pæd. konsulent
  Katja Christine Gottlieb - Lærer, formand for Dansklærerforeningen
  Mette Handrup Krog - Lærer og matematikvejleder
  Kirsten Bundgaard Sørensen - Lærer og matematikvejleder
  Bergbora Kristjánsdóttir - Lektor, ph.d.
  Ane Marie Nord - Konsulent
  Katja Sørensen Vilien - Lektor
  Joan Hellqvist Madsen - Læringskonsulent
  Ann-Cherie Thulstrup - Læringskonsulent
  Waqas Ali Qadri - Rapper, sanger, sangskriver og foredragsholder
  Helle Rørbech - Ph.d. og lektor
  Lise Blaavand - Børnehaveklasseleder
  Line Birch Wraa - Børnehaveklasseleder

  Fagområder

  Dansk som andetsprog

  Aarhus C

  Pris
  1490 kr.
  Dato og tid
  1. oktober 2020 kl. 9:30 - 16:00
  Kursus nr.
  CFU20222
 • Praktiske informationer

  Her finder du praktisk informationer om tid, sted og pris.

  Aarhus C

  Status
  Overtegnet
  Dato og tid
  01.10.2020 - kl. 09.30-16.00
  Pris
  1490 kr.
  Tilmeldingsfrist
  21.09.2020
  Kursus nr.
  CFU20222