Gratis inspirationseftermiddag for skoleledelser

Tilføj som favorit
Gratis inspirationsdag for skoleledelser

Om kurset

 • Beskrivelse

  VIA Pædagogik og CFU inviterer til en inspirationseftermiddag

  Program for dagen

  12:30 Velkomst v. pæd. leder Rasmus Bergstedt

  12:35 Inkluderende fælleskaber i skolen v. lektor Hanne Forsberg
  Hvordan kan vi skabe hensigtsmæssige og udviklende læringsmiljøer i klasser, som er præget af høj grad af diversitet - med elever udfordret inden for læring, kontakt og trivsel? Hvordan kan vi understøtte forståelsen af problemstillingerne i praksis og præcisere interventioner og aktioner med henblik på at øge klassens læring og trivsel i forskellige fællesskaber?

  13:10 Pause

  13:20 VIA Pædagogik og CFU anno 2020 v. pæd. konsulenter Morten Eidorff og Sara Sejrskild
  Center for Undervisningsmidler er en pædagogisk og didaktisk medspiller i skolens daglige virke. Vi tilbyder en lang række gratis og forskellige services til regionens skoler - udlån af en bred vifte af analoge og digitale læremidler, over 500 film og 45.000 tv-udsendelser til lovlig streaming, en lang række e-bøger og praksisnære, didaktiske og pædagogiske kurser.
  Oplægget giver en kort indføring i de pædagogiske muligheder, I som skole kan gøre brug af ved regionens center.

  14:00 Sproglig udvikling i fagene v. adjunkt Line Thingholm
  I hele skoleforløbet skal alle elever udvikle deres sprogfærdigheder, så de aktivt kan deltage i undervisningen med stort fagligt udbytte og kan indgå i tætte relationer. Det gælder både minoritets- og majoritetsdanske børn. Sproglig udvikling og en sprogbaseret undervisning er en forudsætning for faglig læring, og alle lærere har et ansvar for at rammesætte udviklingen af elevernes faglige sprog og læsefærdigheder.
  14:40 Kaffe og kage

  15:00 STE(A)M - på fuld damp v. pæd. konsulent Søren Thisted
  STEM har stort fokus i disse år, så hvordan skal vi som skole planlægge og forfølge denne målsætning?
  Få inspiration til hvordan Science, Technology, Engineering og Mathematics hver især og i samspil kan bidrage til at fremme de nationale målsætninger og skolens naturvidenskabelige fagrække.

  15:35 Digital kreativitet på alle klassetrin v. pæd. konsulenter Mikkel Aslak og Morten Eidorff
  Digitale teknologier skal gøre en positiv forskel i undervisningen. Når skolens personale inddrager it i undervisningen, er der en række pædagogiske og didaktiske overvejelser de bør foretage sig for at sikre den faglige kvalitet. At arbejde kreativt og produktivt med it giver mange muligheder for at bearbejde, transformere og fastholde viden. Det kræver de rette forudsætninger og værktøjer for skolens personale.

  16:10 Afrunding

  16:20 Tak for i dag

  Målgruppe

  Skoleledelser

  Instruktører

  Hanne Forsberg - Lektor, Master i Specialpædagogik
  Sara Sejrskild Rejsenhus - Pæd. konsulent
  Mikkel Aslak Koudal Andersen - Pæd. konsulent
  Morten Eidorff Langballe - Pæd. konsulent
  Line Thingholm - Adjunkt og pædagogisk konsulent
  Søren Søndergaard Thisted - Pæd. Konsulent

  Fagområder

  Alle lærere - på tværs af fag

  Aarhus C

  Pris
  Kurset er gratis
  Dato og tid
  2. april 2020 kl. 12:30 - 16:20
  Kursus nr.
  CFU20238
 • Praktiske informationer

  Her finder du praktisk informationer om tid, sted og pris.

  Aarhus C

  Status
  Åben for tilmelding
  Dato og tid
  02.04.2020 - kl. 12.30-16.20
  Pris
  Kurset er gratis
  Tilmeldingsfrist
  02.03.2020
  Kursus nr.
  CFU20238