E-bøger i undervisningen - læs dem på ebog.mitcfu.dk

Vi udlåner en lang række e-bøger til alle klassetrin på lige vilkår med almindelige bøger.

Ud over den æstetiske og multi-mediale oplevelse er der mange fordele ved e-bøger i undervisningen. De fleste e-bøger kan afvikles med syntetisk tale på computere med de rette hjælpeværktøjer, og så er der ingen risiko for bortkomne og for sent afleverede eksemplarer. 

CFU tilbyder pt. mere end 200 forskellige skønlitterære titler til alle klassetrin i dansk samt en del titler til fremmedsprogene - og der kommer løbende flere til.

 

Book e-bøger gennem mitCFU 

Du booker e-bøgerne på stort set samme måde som almindelige bøger. Du booker et vist antal eksemplarer af en bestemt titel, men kan ligesom ved øvrige materialer naturligvis opleve, at en e-bogs-titel er udlånt, eller at der på et givent tidspunkt ikke er flere eksemplarer; det er et spørgsmål om antallet af købte licenser. 

Du låner e-bøgerne gennem søgefunktionen mitCFU - log ind med UNI-Login. Her kan du også let orientere dig og lade dig inspirere af andre materialer. 

Læs e-bøger på ebog.mitcfu.dk

E-bøgerne kan, som film og tv-udsendelser, streames direkte. Når du har lånt e-bøger til din klasse kan eleverne tilgå e-bøgerne med deres UNI-Login på ebog.mitcfu.dk

Se kort introfilm om streaming af e-bøger 
Hent folder om brug af e-bøger (pdf)

Vi håber, at I på skolerne bliver glade for muligheden for at kunne låne og streame skønlitterære e-bøger.

God fornøjelse