Køb af læremidler

Nye materialer til udlånssamlingen

Vores udlånssamling rummer tusindvis af læremidler, både digitale materialer, klassesæt af bøger, spil, redskaber og andre materialer, som gratis kan lånes og bruges i undervisningen med eleverne.

Forslag til hvilke materialer, vi skal købe til udlånssamlingen, indkommer løbende hen over året frem mod fire årlige beslutningsrunder. Det er de pædagogiske konsulenter, der i dialog med kolleger og ofte også med lærere, der har prøvet materialerne på egne skoler, beslutter hvilke materialer, vi køber ind til udlånssamlingen.

 

Send os også dine ideer

Hvis du er underviser på en af skolerne i VIAs dækningsområde, kan du foreslå materialer, du mener, vi bør købe. Så hvis du har et ønske om en eller flere titler, som du gerne vil kunne låne hjem til dine elever, så send os endelig dine forslag. 

Hent forslagsseddel 

Du udfylder sedlen med dine ideer og kontaktinformationer, gemmer den på din egen computer og sender den som vedhæftet fil til os på: cfu@via.dk 

 

Se de nyeste indkøb

Vær på forkant med nye bestillinger. Se og book de nyeste materialer til dine elever:

Se de senest indkøbte titler til udlånssamlingen