Charlotte Hansen

Min kerneopgave er at vejlede om dansk i indskolingen - med fokus på overgange.

Info om Charlotte

Charlotte Hansen
CFU i Herning
A.I. Holms vej 97
7400 Herning
T: 87 55 27 86

Særlig viden om

Jeg er specielt optaget af det moderne literacybegreb og af, hvorledes vi skaber gode, trygge overgange fra børnehave til skole ved at tage udgangspunkt i de skriftsproglige erfaringer, børnene i forvejen har.

Som deltidsansat ved VIA CFU træffes jeg fortrinsvis tirsdage og torsdage på CFU’s afdeling i Herning. Sideløbende med arbejdet som pædagogisk konsulent underviser jeg også på en folkeskole i Herning Kommune.

Jeg er uddannet lærer fra Silkeborg Seminarium i 1998 og har efterfølgende suppleret med AKT- og læsevejlederuddannelserne. Ud over fokus på specialpædagogiske indsatser har jeg gennem årene primært undervist i fagene dansk, tysk og musik.