Charlotte Sejer Pedersen

Jeg vejleder om brug af læremidler i fremmedsprogene – især med blik for engelsk - samt om internationalisering.

Info om Charlotte

Charlotte
CFU i Herning
A.I. Holms vej 97
7400 Herning
T: 87 55 27 67
E: csp@via.dk

Særlig viden om

Jeg er særlig optaget af at finde på kreative didaktiske metoder i fremmedsprogsundervisningen og at inspirere til lærerige oplevelser i undervisningen med afsæt i CFU’s læremidler. Kontakt mig endelig om:

  • Materialeinspiration
  • Prøverne
  • Elever med særlige behov
  • Autentiske sprogmøder

Jeg er kombinationsansat ved VIA CFU's afdeling i Herning, hvor jeg træffes tirsdag og torsdag. Her er jeg pædagogisk konsulent for fremmedsprog og internationalisering og står til rådighed for rådgivning og vejledning om nye materialer og deres brug i undervisningen.

Ved siden af mit konsulentjob er jeg underviser og skolebibliotekar på Skivehus Skole i Skive Kommune.

Jeg er uddannet folkeskolelærer og har en pædagogisk diplomuddannelse som engelskvejleder og praktikvejleder.