Dorte Vibe Querling Jacobsen

Jeg er konsulent inden for indskolingen - med fokus på matematik og specialundervisning i matematik. Jeg vejleder om didaktiske forhold, materialevalg og testning af elever enkeltvis og i grupper.

Info om Dorte

Dorte Jacobsen
CFU i Aarhus
Ceresbyen 24
8000 Aarhus C
T: 87 55 27 44
E: dvja@via.dk

Særlig viden om

Som konsulent ved CFU er mit fokusområde matematik i indskolingen. Jeg lægger stor vægt på læring gennem erfaring, leg og bevægelse.

  • Testværktøjer og evaluering
  • Særlige indsatser for svage elever
  • Understøttende undervisning

Sideløbende med stillingen ved CFU er jeg folkeskolelærer på Elsted Skole, hvor jeg underviser i matematik.

Gennem en længere årrække har jeg arbejdet med testning og undervisning af elever, som underpræsterer, og har i samarbejde med kollegaer udarbejdet handleplaner for disse elever. Desuden har jeg stor interesse i den understøttende undervisning i indskolingen samt pædagogernes engagement og rolle i denne.