Finn Bangsgaard

Jeg er pædagogisk konsulent for dansk i udskolingen og vejleder om materialer, prøver og god litteratur.

Info om Finn

Portræt billede af Finn Bangsgaard
CFU i Herning
A.I. Holms vej 97
7400 Herning
T: 87 55 27 64
E: fb@via.dk

Særlig viden om

Som pæd. konsulent ved VIA CFU handler mine arbejdsopgaver primært om dansk i de ældste klasser:

  • Er der danskmaterialer, du savner i vores udlånssamling?

  • Har du spørgsmål om prøverne i dansk - skriftlige såvel som mundtlige?

  • Vil du have gode ideer til litteraturundervisningen: Hvilke titler, hvornår skal eleverne læse, og hvordan skal der arbejdes med dem?

Så tøv ikke med at sende mig en mail. 

Jeg har også fornøjelsen af at afholde kurser samt møder med fagudvalg. Men jeg er ikke ”kunsulent”: Jeg underviser også i dansk i overbygningen på Overlund Skole i Viborg. Derudover er jeg statsligt beskikket censor på de skriftlige og mundtlige prøver FP9 & FP10. 

Jeg er uddannet folkeskolelærer og har mange års erfaring som lærer.