Kim Malmstrøm

Jeg er pædagogisk konsulent og vejleder om undervisning og læremidler i kulturfagene og i musik.

Info om Kim

 Kim Malmstrøm VIA CFU
CFU i Aarhus 
Ceresbyen 24
8000 Aarhus C
T:87 55 27 35

Særlig viden om

Jeg har en holistisk tilgang til kulturfagene, og jeg er derfor optaget af, hvordan kulturfagene er med til at skabe sammenhængskraft for eleverne i deres liv.

I musikundervisningen fylder forståelsen for, hvordan vi kan gøre vores elever klar til prøven i musik, en del.

Jeg er uddannet folkeskolelærer i 2001 med undervisningserfaring i musik, valgfaget i musik, kulturfagene historie, samfundsfag og kristendom. Jeg har stor erfaring i at føre elever til kulturfagsprøven.