Mikkel Aslak Koudal Andersen

Jeg er pædagogisk konsulent med interesse for it-didaktik herunder multimodale produktioner og produktion af film og tv - ikke mindst i dansk i udskolingen. 

Info om Mikkel

Mikkel Aslak Koudal Andersen VIA CFU
CFU i Aarhus 
Ceresbyen 24
8000 Aarhus C
T:87 55 27 13

Særlig viden om

Jeg interesserer mig for lærernes og elevernes brug af digitale redskaber i undervisningen - med fokus på at variere undervisningen og involvere eleverne som skabende og kreative producenter. Jeg er særligt optaget af:

  • Podcastproduktion i undervisningen
  • Videoproduktion – af både lærere og elever
  • VR og AR i undervisningen
  • Multimodalitet
  • Kreativ og legende undervisning

Jeg er kombinationsansat, så udover at arbejde på CFU arbejder jeg også på Marienhoffskolen i Syddjurs Kommune. Her har jeg fået stor erfaring med brugen af iPad i undervisningen og arbejdet med at udvikle og indarbejde it-strategier på både kommunalt og lokalt plan.