Morten Eidorff Langballe

Jeg er pædagogisk konsulent og vejleder om it-didaktik – primært inden for dansk i indskolingen.

Info om Morten

Morten Eidorff Langballe
CFU i Aarhus
Ceresbyen 24
8000 Aarhus C
T:87 55 27 15

Særlig viden om

Som konsulent i indskolingen har jeg særligt blik for

  • Meningsfuld anvendelse af it i alle fag
  • Eleverne som (digitale) producenter
  • It-didaktik på tværs af fag
  • Samarbejde med pædagoguddannelsen
  • Legende tilgang til læring

Jeg er kombinationsansat i VIA CFU med udgangspunkt i afdelingen i Aarhus. Ved siden af arbejdet som pædagogisk konsulent er jeg lærer på en mindre skole.  Her har jeg primært arbejdet i indskolingen og på mellemtrinnet med særligt fokus på dansk og matematik. Derudover har jeg varetaget rollen som pædagogisk it-vejleder igennem en række år.