Nick Hougaard

Info om Nick

Nick Hougaard
CFU i Aarhus 
Ceresbyen 24
8000 Aarhus C
T: 87 55 27 91

Særlig viden om

Jeg brænder for, at eleverne oplever faglig genkendelighed og progression i undervisningen og for at udvikle matematikundervisning, der træner elevernes mundtlighed i det daglige.

Jeg er både lærer og kombinationsansat konsulent på VIA CFU. På CFU har jeg base i Aarhus-afdelingen og vejleder om undervisning i matematik med de ældste.

På min skole er jeg i udskolingen, hvor jeg underviser i matematik og alle naturfag. Jeg har erfaring med mundtlig og skriftlig prøveafvikling i matematik, har en årrække været beskikket censor i skriftlig matematik og sparret med opgavekommissionen og konsulenter om prøver i 9.klasse. Jeg har også erfaring med at skrive og udvikle undervisningsmaterialer til flere fag, særligt til matematik.