Peter Søgaard

Jeg arbejder med og vejleder om it-didaktik og deltager desuden i mange udviklingsprojekter.

Info om Peter

Peter Søgaard VIA CFU
CFU i Herning
A.I. Holms vej 97
7400 Herning
T: 87 55 27 82
E: peso@via.dk

Særlig viden om

Jeg har mit daglige arbejde på CFU i Herning, men mit arbejdsfelt dækker hele VIA. Jeg arbejder med it-didaktiske temaer i samarbejde med kolleger såvel i VIA som på tværs af CFU’erne i Danmark.  Jeg er for tiden optaget af projekter og aktiviteter inden for teknologiforståelse og didaktik i online/blended undervisning målrettet grundskolerne og kommunerne.