Poul Erik Philipsen

Jeg er særligt optaget af at understøtte specialpædagogikken og arbejder for at facilitere læring, forskning og udvikling, der har dette som mål.

Info om Poul Erik

mand-med-briller

Profil

CFU i Herning
A.I. Holms vej 97
7400 Herning
T: 87 55 19 91
E: pep@via.dk

Særlig viden om

Jeg mener, vi har brug for at opprioritere specialpædagogikken - især den del, der er rettet mod børn og unge, der vanskeligt kan inkluderes i grundskolen.


Jeg arbejder således for at etablere kurser og konferencer samt udvikle projekter, der har til formål at understøtte specialpædagogikken.

Selvom mange gode kræfter er optaget af, at inklusionen skal øges, så sker det ikke. Samtidig segreres flere til specialskoler og specialklasser, som gør en kæmpeindsats, men som omverdenen desværre ikke understøtter, som den burde og som den gjorde engang.


Baggrund

Jeg er uddannet lærer fra 1983 og cand. pæd. pæd. fra 1996. Efter 12 års ansættelse i folkeskolen har jeg været leder, chef og uddannelsesdekan i 24 år. Jeg er meget glad for, at jeg har selv har kunnet vælge at indlede et nyt kapitel i mit arbejdsliv, hvor jeg ikke skal være leder eller have budgetansvar, men kan hellige mig et fagligt felt, som jeg altid har været interesseret i.