Rikke Fjellerup

Som gymnasiekonsulent beskæftiger jeg mig med, hvad der rører sig på området – især af almendidaktisk karakter.

Info om Rikke

Rikke Fjellerup VIA CFU
CFU i Herning
A.I. Holms vej 97
7400 Herning
T: 87 55 27 36

Særlig viden om

Jeg er særlig optaget af læring, motivation og trivsel:

  • Didaktik i læsning og skrivning – også for læse- og skrivesvage elever: At give eleverne gode strategier til læsning og skrivning
  • Motivation hos den enkelte elev gennem kreative øvelser
  • Trivselsarbejde med fokus på individ og læring
  • Starthjælp til nye lærere

Jeg er ansat i en kombinationsstilling på VIA CFU og tilknyttet afdelingen i Herning. Når jeg ikke er på CFU, arbejder jeg som lektor på Viborg Katedralskole, hvor jeg fungerer som læsevejleder samt underviser i religion og engelsk.

De seneste år har mit fokus været på elevtrivsel gennem arbejde med fx karakterfrihed, bedre læring gennem læringsprojekt for 1g’ere, mindfulness og yoga.