Søren Søndergaard Thisted

Mit hjerte brænder for naturfagene - med særlig interesse for den røde tråd på langs og på tværs af uddannelseskæden samt det fællesfaglige naturfagssamarbejde i udskolingen.

Info om Søren

Søren Søndergaard Thisted VIA CFU
CFU i Herning 
A.I. Holms vej 97
7400 Herning
T: 87 55 27 84

Særlig viden om

  • Fællesfaglige fokusforløb i udskolingens naturfag
  • Kompetenceudviklingsprojekter
  • Den fælles naturfagsprøve
  • Naturvidenskabsstrategien
  • Engineering
  • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning

Jeg er uddannet folkeskolelærer og ansat i en kombinationsstilling som pædagogisk konsulent for naturfagene og matematik ved VIA CFU Herning. Her er jeg til rådighed for sparring om årsplanlægning, undervisningsmaterialer, prøveafvikling, gennemførelse af kurser m.v.

Sideløbende underviser jeg i naturfag i udskolingen på Herningsholmskolen. Jeg har endvidere en baggrund som kommunal skolekonsulent med fokus på naturfagsområdet.