Stefan Mandal Mortensen

Mine fokusområder er kodning og robotter, it-didaktik, makerteknologier og faget madkundskab.

 Stefan Mandal Mortensen - VIA CFU
CFU i Herning
A.I. Holms vej 97
7400 Herning
T: 87 55 27 09

Særlig viden om

Som lærer og konsulent er jeg særligt optaget af praktisk undervisning, som understøtter elevernes motivation og engagement, samt træner deres evne til at arbejde vedholdende og fokuseret.

Der findes efterhånden mange værktøjer, som understøtter fagfaglig undervisning i forskellige fag, hvor der samtidigt arbejdes med digitale -og samarbejdsmæssige kompetencer og færdigheder. Særligt har CFU haft fokus på makerteknologier, hvor designtænkning er et gennemgående tema.

Kodnings -og spilsoftware er med hastige skridt på vej ind i folkeskolen, hvor Minecraft Education er et godt eksempel på et enestående værktøj, med mange muligheder. I CFU kan vi give bud på software, apps og didaktiske muligheder.