Tine Brock

Jeg er pædagogisk konsulent inden for inkluderende undervisning, specialpædagogik og trivsel. 

Info om Tine

Tine Brock
CFU i Aarhus 
Ceresbyen 24
8000 Aarhus C
T:87 55 28 60

Særlig viden om

Som konsulent på VIA Center for Undervisning vejleder jeg i inkluderende undervisning og specialpædagogik med nøgleord som trivsel, klasserumsledelse, konflikthåndtering, diagnoser og undervisningsdifferentiering.

Desuden planlægger jeg kurser indenfor området og tager på skolebesøg i VIA CFU’s dækningsområde.

Jeg er ansat i en kombinationsstilling, så jeg er at finde på VIA CFU i Aarhus primært tirsdage og torsdage.

I den anden del af mit arbejdsliv er jeg lærer på Holme Skole i Aarhus. Her er jeg blandt andet klasselærer på mellemtrinnet og AKT-lærer i læringscentret. Jeg arbejder ud fra filosofien, at inkluderende undervisning tager udgangspunkt i alle børns deltagelse og medskabelse af fællesskabet og grundlæggende handler om trivsel.