Rasmus Hjorth Bergstedt

Jeg er leder på VIA CFU med personale- og faglig ledelse af vores pædagogiske konsulenter og de ydelser, der er knyttet hertil.

Rasmus Bergstedt
CFU i Herning
A.I. Holms vej 97
7400 Herning
T: 87 55 27 34
E: rabe@via.dk

Særlig viden om

Jeg interesserer mig for praksisnær, didaktisk og pædagogisk skoleudvikling.

Jeg arbejder for, at CFU skal være en samarbejdende, opsøgende og aktiv medspiller til skolernes dagligdag og den fremadrettede udvikling.

Jeg er uddannet lærer og har siden 2015 været tilknyttet CFU som pædagogisk konsulent, projektleder af Skolemessen - og siden 2019 som leder af de pædagogiske konsulenter.