Anne Sophie Westh

Anne Sophie Westh

CFU i Aarhus
Ceresbyen
8000 Aarhus C
T:87 55 27 21
E:
Jeg er pædagogisk konsulent inden for fremmedsprogene og vejleder lærere i tysk, fransk og engelsk samt internationalisering.  

Opgaven som pædagogisk konsulent løses på deltid, og min vejledning er derfor placeret tirsdag og torsdag mellem kl. 9 og 16, hvor jeg som udgangspunkt er på VIA CFU i Aarhus.

Her vejleder jeg i de tre fremmedsprog tysk, fransk og engelsk. Jeg tager i øvrigt på skolebesøg og planlægger endvidere kurser, primært i tysk og fransk. 

Jeg er læreruddannet med linjefag i tysk og dansk, og jeg har arbejdet som lærer i 14 år på Haldum Hinnerup Skolen. Sideløbende har jeg arbejdet på deltid som fagkonsulent i Ministeriet for Børn og Undervisning, hvor jeg har vejledt sproglærere landet over blandt andet inden for prøverne og censur.

Jeg har ligeledes skrevet lærebogsmateriale og holdt kurser inden for fremmedsprogene i en årrække.