Dorte Vibe Querling Jacobsen

Dorte Vibe Querling Jacobsen

CFU i Aarhus
Ceresbyen
8000 Aarhus C
T:87 55 27 44
E:
Jeg er konsulent inden for indskolingen - med fokus på matematik og specialundervisning i matematik.
Jeg vejleder om didaktiske forhold, materialevalg og testning af elever enkeltvis og i grupper.

Som konsulent ved CFU er mit fokusområde matematik i indskolingen. Jeg lægger stor vægt på læring gennem erfaring, leg og bevægelse. Sideløbende med stillingen ved CFU er jeg folkeskolelærer på Elsted Skole, hvor jeg underviser i matematik.

Gennem en længere årrække har jeg arbejdet med testning og undervisning af elever, som underpræsterer, og har i samarbejde med kollegaer udarbejdet handleplaner for disse elever.
Desuden har jeg stor interesse i den understøttende undervisning i indskolingen samt pædagogernes engagement og rolle i denne.