Projekter og samarbejde

Sammen med skoler i hele VIAs dækningsområde laver vi faglige og pædagogiske udviklingsindsatser og tværfaglige projekter. Se de aktuelle projekter her.

Samarbejde på tværs

Med Skolen i Biografen kører igen - ny sæson i skoleåret 2020-2021

Med Skolen i Biografen

Er din kommune med i ordningen Med Skolen i Biografen, kan du bestille billetter til dine elever. 

Skolemessen

CFU er medarrangør af Skolemessen - årets store fagmesse for læremidler.

Aktuelle udviklingsprojekter

 • Vi Lærer

  Fleksibel og praksisnær kompetenceudvikling 

  Beskrivelse

  XX

  Periode

  August 2016 – juni 2019

  Samarbejdspartnere

  xxxx

  Projektleder

  XXX
  E: XXXX

  Kontaktperson ved VIA CFU Pædagogisk konsulent Peter Søgaard

 • DOT – design of tomorrow

  Undervisningen i håndværk og design rykker op på et højere niveau med 3D-design.

  Beskrivelse

  Formålet med dette projekt er at udvikle læringsresurser, der sætter fokus på digitalt design og 3D-print i grundskolen, så det faglige indhold sikres, og målene for faget opfyldes. 

  I håndværk og design er skabelsesprocessen et bærende element, og med 3D-print har skolerne ikke bare fået endnu et værktøj til denne proces, men også en motivationsfaktor til arbejdet. Med 3D-design opnår eleverne en konkret forståelse for design, når de ser det helt præcise resultat af deres arbejde. 3D-design er et inkluderende værktøj, der med den rigtige designdidaktik kan udfordre alle elever, så de får en oplevelse af succes og af at lykkes.

  Med 3D-design rykker undervisningen i håndværk og design op på et højere niveau, hvor eleverne lærer at være en del af en kreativ designproces. Der sættes fokus på samarbejde, idéudvikling og konstruktion i en proces, hvor opgaver, mål og omfang kan differentieres, så skellet mellem de bogligt stærke og svagere elever udviskes.

  Med digitalt design udvides håndværk og design-faget. Det didaktiske håndværksbegreb i faget må afspejle den tid, faget er en del af. Et moderne håndværksbegreb handler ikke blot om reproduktion og mesterlære, men om at eleverne tilegner sig specifikke håndværkskompetencer og evnen til at foretage kvalificerede valg undervejs i processen.

  Periode

  August 2016 – december 2017

  Samarbejdspartnere

  Kibæk Skole, Kibæk

  Projektleder

  Aage Nielsen
  E: kibaek.skole@herning.dk

  Projektleder ved VIA CFU

  Peter Bak-Jensen, pædagogisk konsulent, VIA CFU
  T:+45 87 55 27 81
  E: pbak@via.dk

 • Åben skole i Randers Kommune

  Den åbne skole og Uddannelse og job er i centrum i dette projekt.

  Beskrivelse

  I samarbejde med UU Randers, Vestervangsskolen, Rismølleskolen, Nørrevangskolen og Tirsdalens Skole udvikler CFU et koncept for, hvordan man gennem skole-virksomhedssamarbejde kan stimulere udskolingelevers valgparathed og karrierelæring.

  I projektet skal der udvikles to eksemplariske undervisningsforløb i samarbejde med betonproducenten Confac og Randers Spildevand. Forløbene skal inspirere til, hvordan man i fagfaglige forløb kan arbejde med Den åbne skole og målene i Uddannelse og job.

  Periode

  November 2016 - juli 2017

  Samarbejdspartnere

  Betonproducenten Confac, Randers Spildevand, UU Randers, Vestervangsskolen, Rismølleskolen, Nørrevangskolen og Tirsdalens Skole samt VIA Center for Undervisningsmidler

  Projektleder

  Morten Skivild, leder v/UU Randers
  T: 29 34 49 33
  E: morten.skivild@randers.dk

  Projektleder ved VIA CFU

  Rune Overvad Schou
  T: 87 55 28 09
  E: ruos@via.dk

   

 • E3U

  E3U - en efteruddannelse i entreprenørskab for undervisere fra flere uddannelsesniveauer.

  Beskrivelse

  Projekt E3U er et toårigt projekt, som udvikler og udbyder en certificeret efteruddannelse i entreprenørskab tilpasset grundskolelærere, lærere på det gymnasiale område (STX, HF, HHX, HTX, EUX) samt undervisere på de videregående uddannelser.

  Periode

  2015 - 2017

  Samarbejdspartnere

  Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise: Jesper Risom, Anders Rasmusen og Beate Boysen.
  Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet: Mette Brinch Thomsen, Sarah Robinson og Lene Tortzen Bager 
  Center for Innovation og Entreprenørskab, København: Michael Thing og Julie Skaar
  VIA Læreruddannelsen: Rikke Johannessen

  Projektleder

  Jesper Risom
  T: 23 39 42 66
  E: jesper@ffe-ye.dk

  Projektleder ved VIA CFU 

  Rune Overvad Skibelund Schou, pædagogisk konsulent, VIA CFU
  T: 87 55 28 09
  M: ruos@via.dk
    

  Mere om projektet

  Projektets hjemmeside

 • Fremtiden Spirer

  Projektet Fremtiden Spirer samarbejder med Andelskassen og det lokale erhvervsliv.

  Beskrivelse

  Fremtiden Spirer handler om at give fremtidens unge smag for at udvikle nye idéer, der løser konkrete udfordringer sammen med Andelskassen og det lokale erhvervsliv. Dette sker via innovationscamps på 13 ungdomsuddannelser og 13 grundskoler.

  Periode

  September 2015 – juni 2016

  Samarbejdspartner

  Andelskassen

  Projektleder

  Tine Martlev Pallesen
  T: 87 99 30 33
  E: tmp@dabank.dk

  Projektleder ved VIA CFU

  Rune Overvad Skibelund Schou, pædagogisk konsulent, VIA CFU
  T: 87 55 28 09
  M: ruos@via.dk

 • ReUse - fra affald til innovation med håndværk og design

  Fra affald til innovation med håndværk og design som omdrejningspunkt.

  Beskrivelse

  Formålet med projektet er at udvikle et undervisningsforløb for mellemtrinnet med fokus på håndværk og design, innovation, affald og bæredygtighed. Forløbet indeholder seks undervisningsfilm med faglige input omring affald, bæredygtighed og materialers livscyklus samt redskaber til at guide klassen igennem en innovationsproces, hvor eleverne designer og skaber brugbare produkter fra affald. Filmene suppleres med elevmateriale til innovationsprocessen.

  Periode

  August 2016 - juni 2017

  Samarbejdspartnere

  Aarhus AffaldVarme, Aarhus Kommune
  Marienhoffskolen, Ryomgård
  Kragelundskolen, Aarhus

  Projektleder

  Marie Foged Lauritzen
  T: 41 85 92 83
  E: mfla@aarhus.dk

  Projektleder ved VIA CFU 

  Rune Overvad Skibelund Schou, pædagogisk konsulent, VIA CFU
  T: 87 55 28 09
  M: ruos@via.dk
    

  Mere om projektet

  Projektbeskrivelse (google drive)

 • Matematik, sprog, kreativitet og programmering

  Når programmering bliver inddraget i matematik.

  Beskrivelse

  Igennem flere år er der blevet talt om at inddrage programmering i undervisningen.
  Mange tiltag er taget, men det har været båret af ildsjæle med egne erfaringer og kompetencer i programmering. Programmering er vigtigt for at forstå den kommunikation, der i dag foregår i samfundet. Det er i dag meget begrænset, hvilket job, der ikke rummer it på en eller anden måde.

  I dette projekt vil vi forsøge at sætte programmering i faget matematik mere i fokus. Logikken, strukturen og metodikken for programmering er ret oplagte i et fag som matematik. Projektet forsøger altså både at arbejde med at sætte mål for elevernes læring i faget matematik og i programmering. Vi arbejder med udgangspunkt i dels de faglige mål i matematik og dels, hvordan programmering kan understøtte de faglige kompetencer i dette fag.

  Periode

  September 2014 – juni 2016

  Samarbejdspartnere

  Præstelundskolen i Brande
  Vestre Skole i Silkeborg
  Uhre Friskole, Brande

  Projektleder

  Jesper Ravn, Præstelundskolen
  E: jesper.ravn3@skolekom.dk 

  Projektledere ved VIA CFU

  Peter Bak-Jensen, pædagogisk konsulent, VIA CFU
  T +45 87 55 27 81
  E: pbak@via.dk 

  Stefan Mortensen, pædagogisk konsulent, VIA CFU
  T + 45 87 55 27 09
  E: stmm@via.dk

  Mere om projektet

  Projektets hjemmeside

 • Lyst til læring i 200 år

  Vi sætter fokus på læring og på, hvordan man skaber lyst til læring.

  Beskrivelse

  Projektets formål er at være med til at markere 200 års jubilæet for undervisningspligten.
  I den forbindelse vil projektet være med til at sætte fokus på dét at have lyst til læring. Børnene skal deltage som aktive medspillere og skabe et fælles produkt på tværs af skoler. Projektet skal desuden sætte børnenes skoleliv i perspektiv. 

  Målgruppen er primært 1. - 6. klasse i fagene dansk og billedkunst.
  Hver elev har fremstillet tre billeder af de ting, situationer, stemninger, personer eller andet, der giver dem lyst til at lære. Billederne er fremstillet digitalt eller scannet ind og herefter uploadet et bestemt websted.

  Alle billeder, fra alle elever, fra alle skoler er samlet til et stort fællesbillede. Dette fællesbillede er udarbejdet af den professionelle kunstner, Anette Tjærby.
  Elevbillederne fungerer som små mosaik-brikker/pixels. Mosaikken er samlet, og i fællesskab har eleverne skabt et billede, der danner det nyt billede, der viser børns holdninger til dét at have lyst til at lære.

  Periode

  September 2014 – december 2015

  Samarbejdspartnere

  Tjørring Skole, Herning

  Projektleder

  Kirsten-Marie Kjær, Tjørring Skole
  E: kirsten-marie.kjaer1@tjo.herningkommune.dk

  Projektleder ved VIA CFU

  Peter Bak-Jensen, pædagogisk konsulent, VIA CFU
  T: +45 87 55 27 81
  E: pbak@via.dk 

 • Bibliotekskundskab gennem en narrativ tilgang

  Vi introducerer elever til det pædagogiske læringscenter.

  Beskrivelse

  Gennem en fortælling bliver eleverne introduceret til forskellige områder af PLC, det pædagogiske læringscenter. Ved hjælp af fx iPad og en app starter fortællingen. Ved hjælp af små hints skal eleverne fysisk bevæge sig rundt på PLC, hvor beacons vil aktivere små fortællinger. Hver enkelt beacon vil være aktiv i et mindre fysisk område, og her vil den enkelte del af fortællingen med hints være tilgængelig. 
  Ved hjælp af beacons bliver både de fysiske materialer på hylderne, men også de digitale introduceret gennem fortællingen.

  Læs artikel om projektet fra bladet LæringsCenteret (pdf)

  Periode

  Januar 2015 – december 2015

  Samarbejdspartnere

  Højgårdskolen, Herning

  Projektleder

  Helle Rahbek, Højgårdskolen
  E: helle.rahbek@skolekom.dk

  Projektleder ved VIA CFU

  Peter Bak-Jensen, pædagogisk konsulent, VIA CFU
  T:+45 87 55 27 81
  E: pbak@via.dk 

 • Pigen og drengen og isen - den fysiske bog i den virtuelle verden

  Den fysiske bogs fortælling i samspil med en virtuel. Til sammen udgør de forskellige beretninger en samlet fortælling.

  Beskrivelse

  Den fysiske bog i projektet er en fortælling, Pigen og drengen og isen, skrevet af forfatter Louis Jensen og illustreret af Søren Jessen. Fortællingen har to hovedpersoner; en dreng, hvis fortælling står skrevet i hæftet, og en pige, hvis fortælling kan høres ved hjælpe af app’en Aurasma. 

  Fortællingerne kan tilgås hver for sig, men sammen udgør de en samlet fortælling.
  Fortællingens illustrationer fungerer som triggere for pigens fortælling, og det er også disse illustrationer, som eleverne skal anvende, når de skal udarbejde egne lag på fortællingen.
  App’en Aurasma er gratis og skal anvendes til at opleve pigens fortælling, men giver også mulighed for at eleverne selv kan udarbejde egne lag.

  På websitet udvidetvirkelighed.dk samler vi erfaringer med brug af augmented reality op, og det er her, du finder den pædagogiske vejledning. Foruden vejledningen er forskellige resurser som figurer og baggrunde fra fortællingen også tilgængelige. Vejledningens opgaver har fokus på læring i fællesskabet og på, at eleverne selv skal være producenter i litteraturarbejdet med inddragelse af app’en Aurasma. 

  Målet er at gøre eleverne aktive i deres læseproces og at lære dem at skelne mellem det skrevne og det talte sprog.

  Periode

  September 2013 – juli 2015

  Samarbejdspartnere

  Viby Skole, Aarhus

  Projektleder

  Anders Munthe, Viby Skole
  E: amunt@aarhus.dk

  Projektledere ved VIA CFU

  Sara Sejrskild, pædagogisk konsulent, VIA CFU 
  T +45 87 55 2848 
  E: sara@via.dk 

  Peter Bak-Jensen, pædagogisk konsulent, VIA CFU
  T:+45 87 55 2781
  E: pbak@via.dk

  Mere om projektet

  Projektets hjemmeside

 • Virtuel virkelighed i byens rum

  Vi bruger augmented reality sammen med faget billedkunst på en ny og innovativ måde.

  Beskrivelse

  I dette projekt arbejdes med fagligheden i billedkunst på en ny og innovativ måde gennem brugen af augmented reality.

  Her skal eleverne udarbejde digitale billeder og gennem muligheden for at anbringe et lag af information (her billede og video) gives mulighed for, at andre kan se dette gennem en bestemt app. Gennem Augmented reality kan eleverne altså lave graffiti, der er lovlig. Grimme bygninger kan gennem en app pludselig udvikles til at være et smukt kunstværk.

  Materialet rummer didaktiske overvejelser i forhold til både billedkunst, it og medier, innovation og entreprenørskab mm.
  Aurasma er gratis at anvende og fås pt. til IOS og Android.

  Periode

  September 2013 – juli 2015

  Samarbejdspartnere

  Fjelstervang Skole

  Projektleder

  Janne Nørfeld, Fjelstervang Skole
  E: jannenorfeldt@gmail.com 

  Projektleder ved VIA CFU

  Peter Bak-Jensen, pædagogisk konsulent, VIA CFU
  T +45 87 55 27 81
  E: pbak@via.dk

  Mere om projektet

  Projektets hjemmeside

 • Programmering i faget

  VIA CFU og Microsoft Education er i gang med at udvikle flere kursuskoncepter om programmering i skolen.

  Programmering i faget

  VIA CFU er sammen med CFU Sjælland og Microsoft Education ved at udvikle flere kursuskoncepter til lærere og pædagoger vedrørende programmering i skolen. Dette vil resultere i tilbud til forskellige skoler om at deltage i pilotprojekter for afvikling af disse kurser.

  Periode

  Maj 2015 – juli 2016

  Samarbejdspartnere

  CFU Sjælland og Microsoft Education

  Projektleder

  Peter Bak-Jensen, pædagogisk konsulent, VIA CFU
  T: 45 87 55 27 81
  E: pbak@via.dk