Det ukrainske skolesystem

Hvad er det for en skole, eleverne fra Ukraine kommer fra?
På denne side finder du links til forskellige beskrivelser af det ukrainske skolesystem.

 Børn i klasselokale

Viden om elevens skolefaglige baggrund og erfaringer kan medvirke til at etablere en bedre praksis for modtagelse af nyankomne elever i den danske skole. Her på siden kan du blive klogere på den ukrainske grundskole - og dermed på, hvad dine elever kommer fra og har med sig af resurser.

 

BUVM | Information til ukrainske statsborgere

Ministeriet har samlet information til ukrainske statsborgere fra myndigheder og organisationer. Her er bl.a. links til undervisningsmateriale, som fordrevne børn fra Ukraine kan deltage i gennem frivillig virtuel undervisning. Du finder også spørgsmål/svar fra EU Kommissionen om undervisningen for fordrevne grundskole- og ungdomsuddannelseselever fra det ukrainske undervisningsministerium og information om uddannelse til de fordrevne ukrainske forældre, elever, skoler og lærere.

Gå til uvm.dk og få det hele med

 


BUVM | Grundskolen i Ukraine

Få brugbar viden om grundskolen i Ukraine. Hent et hæfte skrevet til fagprofessionelle, der arbejder med fordrevne børn og unge fra Ukraine. Hæftet giver et overordnet indblik i grundskolesystemet i Ukraine med uddybning af forskellige væsentlige elementer i grundskolens rammer, opbygning og indhold.
Teksten er oversat fra ukrainsk til dansk og omfatter blandt andet:

  • Beskrivelse af grundskolens struktur og fag
  • Beskrivelse af test, prøver og karaktersystem
  • Beskrivelse af fritidstilbud

Hent hæftet Grundskolen i Ukraine (pdf)

Se også siden på EMU om elever fra Ukraine. Her er henvisninger til diverse relevante sites.

Gå til EMU's side om elever fra Ukraine

 


Kort oversigt over det ukrainske skolesystem

Fagbladet Folkeskolen har skitseret det ukrainske uddannelsessystem i korte træk.

Få et kort overblik på folkeskolen.dk

 


Elina Maslo: Online skole i Ukraine

Lærer og forsker Elina Maslo har lavet kort oplæg om det ukrainske skolesystem med tilhørende blogindlæg, hvor hun fortæller om, hvordan de børn i Ukraine, for hvem det er muligt, går i skole online. Online-skolen er udviklet af Ministeriet for viden og forskning i Ukraine. 

Elina har også lavet en længere præsentation af skolesystemet, hvor hun præsenterer den seneste skolereform, viser læreplaner til fagene og giver anbefalinger til modtagelsen her i Danmark.

Se kort introduktion til online skole i Ukraine (YouTube: 8:45 min.) 
Se uddybende præsentation med nedslag i curriculum /YouTube, 50 min.)
Gå til Elinas blog

 


Sprog og uddannelsessystem i Ukraine

På det norske Nationale Center for Multikulturel Uddannelse (NAFO) kan man få hurtig viden om sproget og skolesystemet i Ukraine. Sitet kan læses på dansk.

Gå til NAFO's side om sprog og uddannelsessystem i Ukraine

 


Om skolereformen i Ukraine i 2018

European Centre for Modern Languages har på deres facebookside linket til en række undervisningsmaterialer til brug i undervisningen af ukrainske børn i alle europæiske lande.
På samme side er der links til viden om den seneste skolereform i Ukraine

Gå til siden på Facebook og læs mere

 


Afdækning af elever fra Ukraines erfaringer og færdigheder - tilpasset ukrainske elever

Dette spritnye, gennembearbejdede afdækningsmateriale understøtter lærere i at afdække elever fra Ukraines færdigheder i læsning og matematik samt deres skoleerfaringer. - Formålet er at tilrettelægge undervisningen bedst muligt i Danmark.

Materialet tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets afdækningsmaterialet Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer, men er særligt tilpasset modtagelsen af ukrainske elever.

Materialet indeholder:

  • Materialepakker til indskolingen: Læsning  og Matematik - ukrainsk og dansk
  • Materialepakker til mellemtrinnet: Læsning  og Matematik - ukrainsk og dansk
  • Materialepakker til udskolingen: Læsning  og Matematik - ukrainsk og dansk
  • Materialer til læreren: Vejledning og samtaleark på dansk samt dagsorden for afdækningssamtalen og vejledning til forældrene på ukrainsk.
Afdækningsmaterialet er udviklet af VIA University College for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i oktober 2022.

Læs mere og hent materialet på EMU

Tre voksne sidder ved den samme computer

Gratis online kursus om skolen i Ukraine

Tag et gratis online kursus og få indblik i det ukrainske skolesystem. På en time hører du bl.a. om værdier, fag og karaktersystem og kan få et kig med i online skolen.

Kurset er et af de i alt 13 gratis forløb, som KL og landets professionshøjskoler har udarbejdet i dansk som andetsprog - med fokus på modtagelse og undervisning af nyankomne børn og unge. 

Tag kurset, når det passer - selv eller sammen med teamet.