Modtagelse og trivsel

- Hvordan tager man bedst imod de nye elever?
- Hvordan taler man med børn om krig og rædsler?
- Hvordan finder man ud af, hvad de kan?

På denne side finder du inspiration og gode råd fra forskellige organisationer og producenter.

boern-i-skolegaarden

 

Find inspiration og idéer

 • BUVM | Modtagelsen af børn og unge fra Ukraine

  På EMU'en er der en side med en god samling af links og relevante materialer, der understøtter modtagelsen af børn og unge fra Ukraine. 

  Gå til EMU's side om modtagelsen af de nyankomne elever

   


  Gratis online kursus | Den første tid i modtageklassen - trivsel og relationer

  Tag et online kursus, når det passer bedst for dig, og få inspiration til og viden om trivsel og relationer i den første tid med de nyankomne elever.
  Kurset er et af de 13 forløb, som gratis kan tilgås på nyankomne.dk - en kompetenceudviklingsindsats, som KL tilbyder i samarbejde med landets professionshøjskoler over for pædagoger og lærere, der arbejder med modtagelsen af børn og unge, der er flygtet fra krigen i Ukraine. 

  Tag onlinekurset selv eller med dit team

   


  Red Barnet | Tag godt imod

  Red Barnet har lanceret en ny hjemmeside 'Tag godt imod - giv børn på flugt den bedste start i Danmark'.
  Siden indeholder råd, viden og materialer til frivillige, fagprofessionelle, værter for flygtningefamilier, forældre og børn.

  Gå til Red Barnets Tag godt imod-side

  Særligt for lærere: Hvad har barnet brug for fra dig og omgivelserne?

  • At deres forældre er nogenlunde trygge ved, at de begynder i skole
  • At du viser dem venlighed, imødekommenhed og rummelighed
  • At du ved, at de måske midlertidigt har tabt (skole-)færdigheder, som de engang har haft
  • At du har fokus på deres almindelige trivsel, adgang til fællesskabet og læring.

  Læs mere, og hent gode webinarslides og anden inspiration om modtagelsen af de nye elever.

  Gå til Red Barnets side målrettet fagprofessionelle

  Podcastserie - Børn på flugt

  Som en del af Tag godt imod-indsatsen har Red Barnet lavet en podcastserie. Her fortæller Red Barnets psykologer Ane Lemche og Anne-Sophie Dybdahl om, hvad man som fagpersoner kan gøre for at give et barn på flugt en god og tryg hverdag i en dansk skoleklasse, og hvad man skal være særligt opmærksom på.

  Lyt til fire podcast-episoder

    


  Dansk Flygtningehjælp | Folder om traumer

  Hent folder målrettet forældre om krig, flugt og traumer.  Folderen findes på en lang række sprog.

  Hent folderen på dansk
  Hent folderen på ukrainsk

   


  Røde Kors | En guide til forældrene - nu også på ukrainsk

  Forældreguiden fra Røde Kors er et selvhjælpsværktøj, som er udviklet til flygtningeforældre. Guiden har fokus på en positiv understøttelse af forældrerollen og har til hensigt at styrke trivsel og fremme empowerment hos forældre, hvis forældrekapacitet kan være svækket som følge af traumatiserende oplevelser.
  Guiden findes på 12 sprog, herunder nu også på ukrainsk. Den suppleres af en app.

  Læs mere og hent guiden hos Røde Kors

   


  Fire gode råd | Giv nyankomne flygtningebørn en god modtagelse på din skole

  Professionshøjskolen KP giver i denne korte artikel fire gode råd om, hvordan du tager godt imod nyankomne flygtningebørn, så de bliver en del af skolens og klassens læringsfællesskaber.

  1. Fokusér op den nye elevs sociale trivsel
  2. Brug de resurser, som eleven kommer med
  3. Inddrag alle sprog i klassen
  4. Brug flere sprog i læreprocessen

  Læs artiklen og få uddybet rådene

   


  Skolelederforeningen | Ukrainske flygtningebørn i folkeskolen

  Skolelederforeningen har udarbejdet en temasideside om modtagelsen af de ukrainske elever i folkeskolen. På siden kan man følge foreningens udmeldinger og hente nyttige redskaber, links til relevante myndighedssider samt gode råd om modtagelse af flygtningebørn i folkeskolen.

  Gå til Skolelederforeningens temaside om modtagelsen af de ukrainske elever

   


  BUVM | Inspirationskatalog om undervisning af nyankomne elever

  Inspirationskatalogets formidler eksempler fra forskellige praksisser, som det ser ud i en række skoler og kommuner, der arbejder systematisk med modtagelse og undervisning af nyankomne elever. Formålet er at inspirere kommuner og skoler til at skabe deres egne løsninger, der matcher de lokale forhold, og som giver nyankomne elever de bedste muligheder for at deltage sprogligt, fagligt og socialt i skolens læringsfællesskaber.

  Hent kataloget (pdf)

   


  Plakat til klassen

  10 gode råd til dig, der underviser flersprogede elever
  7 gode råd, der støtter de nyankomne elever

  1. Brug sprogmakkere
  2. Lad eleven lytte, tale, læse og skrive
  3. Støt eleven i at turde bruge sproget
  4. Skab forforståelse
  5. Tag to ord med fra hver time
  6. Brug skriveordrer
  7. stilladsér elevens arbejde

  Læs mere og hent plakaten (pdf)

   


  Et sprogligt og socialt fællesskab

  For at inkludere de nye elever socialt og sprogligt, må lærere og pædagoger tage andetsprogsdidaktik og flersprogethedsdidaktik i brug. Line Krogager Andersen giver på sin blog på folkeskolen.dk et par vink til, hvordan de nye ukrainske elever bedst får en sprogligt velfungerende opstart i skolen.

  Læs bloggen på folkeskolen.dk

   


  Film til fagprofessionelle: Nyankomne elever i almenundervisningen 

  Filmkompagniet er kendt for sine inspirerende film om god praksis. Denne film tager afsæt i den relativt nye praksis i Danmark med at integrere nyankomne elever, der ikke taler dansk, i almenundervisningen allerede direkte fra ankomst - med fokus på resursesyn, forståeligt input og deltagelsesmuligheder. Drengen i filmen taler allerede engelsk, og det gør det selvfølgelig nemmere – men principperne for at lære sprog er de samme.

  En række tiltag der er vigtige for en vellykket direkte integration i almenklassen: 

  • Afdækning af elevens sprog, kompetencer og tidligere skolegang 
  • Fokus på barnets trivsel som det første; opbygning af en god relation til læreren, at få venner, inddragelse af eleven i klassefællesskabet
  • At eleven får undervisning i dansk som andetsprog basis uden for almenklassen
  • At inddrage eleven i aktiviteter i undervisningen med fokus på forståelse og deltagelsesmuligheder
  • Vejledning af faglærere 

  Alt sammen tiltag der fremmer at eleven trives, udvikler sig og lærer - både fagligt og sprogligt.

  Se filmen på filmkompagniet.dk

   


  Drejebøger til dagtilbud, skoler og fritidstilbud

  Mange kommuner har udarbejdet vejledninger og drejebøger med nyttig viden til dagtilbud, skoler og fritidstilbud i forbindelse med modtagelsen af de nye børn og familier. Kig med og bliv inspireret:

  Se Aarhus Kommunes drejebøger til modtagelsen af de ukrainske flygtninge

  Se Københavns Kommunes anbefalinger til den gode modtagelse af nyankomne elever, der ikke taler dansk

   


  Artikelsamling | Rundt om basisundervisningen i dansk som andetsprog 

  Et must for dig, der er i modtagelsesklasser: Køb den fine udgivelse fra KvaN om basisundervisning af nyankomne elever. Her er gode artikler om rammerne for basisundervisningen, om sprogportrætter, om inddragelse af modersmål med mere. Kort - og godt fortalt.

  Køb bogen gennem KvaN

   

 • Afdækning af elever fra Ukraines erfaringer og færdigheder - tilpasset ukrainske elever

  Dette gennembearbejdede afdækningsmateriale understøtter lærere i at afdække elever fra Ukraines færdigheder i læsning og matematik samt deres skoleerfaringer. - Formålet er at tilrettelægge undervisningen bedst muligt i Danmark.

  Materialet tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets afdækningsmaterialet Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer, men er særligt tilpasset modtagelsen af ukrainske elever.

  Materialet indeholder:

  • Materialepakker til indskolingen: Læsning  og Matematik - ukrainsk og dansk
  • Materialepakker til mellemtrinnet: Læsning  og Matematik - ukrainsk og dansk
  • Materialepakker til udskolingen: Læsning  og Matematik - ukrainsk og dansk
  • Materialer til læreren: Vejledning og samtaleark på dansk samt dagsorden for afdækningssamtalen og vejledning til forældrene på ukrainsk.
  Afdækningsmaterialet er udviklet af VIA University College for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i oktober 2022.

  Læs mere og hent materialet på EMU

 • Fine billedbøger om sorg og tab på dansk og ukrainsk

  - Hvor er man henne, når man er død?
  - Hvad kan man gøre, når man savner?
  - Er det uhyggeligt at se en, der er død?
  - Kan man være skyld i sygdom eller død?
  - Kan man sørge på en forkert måde?

  Gennem VIA CFU kan du låne billedbøgerne om Knirke og hendes venner. Bøgerne åbner for snak om de følelser, som sorg og tab indeholder, og kan bygge bro i samtalen mellem børn, forældre og lærere/pædagoger om temaer, der er aktuelle for mange børn. Gennem de korte historier og enkle illustrationer får børnene en oplevelse af ikke at være alene, og der gives konkrete svar og handleanvisninger på nogle af de spørgsmål, som børn kan have til døden og til det at miste.

  Bøgerne er udarbejdet i samarbejde med Børn, Unge & Sorg, og de fem titler i serien kan bookes på VIA CFU både i en dansk og i en ukrainsk udgave.

  Log ind på mitCFU, læs mere og book

   


  Red Barnet | Sådan taler du med børn om krigen i Ukraine

  Red Barnet har fem overordnede gode råd til, hvordan man som voksen kan gribe samtalen an:

  1. Lyt til barnets bekymringer
  2. Undgå unødige detaljer
  3. Lad være med at lyve
  4. Skærm barnet for voksensnakken
  5. Søg inspiration

  Læs mere på Red Barnets side med de gode råd
  Få uddybet de gode råd til de forskellige alderstrin

   


  Børns Vilkår | Gode råd til de voksne

  Børns Vilkår har samlet en række gode råd til lærere og undervisere om, hvordan man kan tale med børn om situationen i Ukraine.

  Gå til Børns Vilkårs side om Ukraine

   


  Psykiatrifonden | Tal med børn om krigen i Ukraine

  1. Lyt
  2. Svar kort og præcist
  3. Vær ærlig
  4. Skab tryghed
  5. Giv børnene pauser

  Læs med, når Psykiatrifonden deler gode råd til at snakke med børn om krigen i Ukraine.

  Gå til Psykiatrifonden

   


  DR | Forstå situationen i Ukraine

  Forstå, hvad baggrunden for invasionen er, gennem Ultra Nyt-udsendelser og explainervideoer fra DR Nyheder. 
  DR har et helt tema om situationen i Ukraine. Her kan du og dine elever få et overblik og input til undervisningen gennem udvalgt indhold fra DR.
  Ultra Nyt udsendelserne egner sig både til mellemtrinnet og udskolingen, mens DR Nyheders videoexplainere henvender til udskolingen.

  Gå til DR's tema om Ukraine-krigen

   


  Forstå.dk  | Gratis forløb og inspiration | Når krig bliver til virkelighed

  Børnene ser også de voldsomme billeder fra rædslerne i Ukraine, og der kan der være stort behov for at tage emnet op med dine elever. På forstå.dk er samlet en lang række gode, gratis tilbud, der klæder dig på til at tale med dine elever om krigen i Ukraine - og om krig og flugt helt overordnet. Her finder du: 

  • Gratis, digitale undervisningsmaterialer til alle trin
  • Inspirationsmaterialer
  • Rådgivningstilbud

  Bag Forstå.dk står Alinea+ - en del af L&R Uddannelse, der også tæller Alinea, Praxis, Akademisk Forlag, GoTutor (herunder Learny) og Ordblindetræning. 

  Gå til forstå.dk's site om Ukraine
  Gå til forløbene Når krig bliver til virkelighed - til alle klassetrin

   


  BørneTelefonen | 5 gode råd til børnene

  Er du bekymret for krig i Ukraine?

  Lige nu, er der mange, der kontakter BørneTelefonen fordi, de er bange for krigen, og hvad det betyder for Danmark. Børn, der er bekymrede, kan læse med her, og få gode råd.

  Gå til børnetelefonens side om Ukraine

    


  Film | Et hjem i verden 

  Et Hjem i Verden er en prisbelønnet dokumentarfilm, som handler om børnene Magomed, Sehmuz, Heda, Amel og Ali, der alle er flygtet fra deres hjem.  Børnene kommer fra forskellige nationaliteter, men de skal alle lære det danske sprog og dets normer, selvom de ikke er sikre på, om de kan blive her.

  Røde Kors har i samarbejde med Sonntag Pictures og CPH:DOX produceret en række opgaver for mellemtrinnet og udskoling, som kan bruges i undervisningen til at arbejde med filmens indhold og forarbejde de mange indtryk og følelser som filmen kan bringe frem. Der findes vejledning til lærerne, instruktion til opgaver og 9 kopiark.

  Se filmen på mitCFU

   


  Alinea og UNHCR | At være flygtning; om flugt og asylansøgere

  Hvornår er man flygtning? Hvor flygter mennesker til? Og hvad ville du tage med dig, hvis du skulle flygte på et splitsekund?

  Det er nogle af de spørgsmål, som elever bliver præsenteret for i det nye undervisningsmateriale ’På Flugt’.
  Forløbet er blevet til i et samarbejde mellem UNHCR, FNs Flygtningeorganisation, og forlaget Alinea. Det er digitalt og målrettet mellemtrinnet. Det kan bruges af lærere og elever via Alineas undervisningsportal - kræver login.

  Log ind på På flugt på alinea.dk

   


  Flygtningebørn.dk | Materialer til alle alderstrin

  Flygtningebørn.dk er en interaktiv undervisningsportal, der vil klæde lærere, pædagoger og elever på i mødet med flygtningebørn. Portalen samler også undervisningsmateriale om flygtningebørn fra aktører og NGO’er via links, delinger og henvisninger - og producerer løbende undervisningsmateriale med udgangspunkt i nyheder og aktuelle begivenheder vedrørende flygtninge og børn.
  Formålet er at tilstræbe god integration i det danske samfund og skolesystem. Portalen præsenterer videobaseret undervisningsmateriale, dokumentarfilm og apps med mulighed for, at eleverne kan stille spørgsmål direkte til børn i nærområderne, eller skabe små filmiske mikrohistorier, som de kan dele med hinanden og med flygtningebørn.
  Der er undervisningsmateriale til alle klassetrin i grundskolen og til gymnasiet.

  Gå til flygtningebørn.dk

  Børn på flugt fra Ukraine
  Få forståelse for situationen i Ukraine igennem undervisning og personligt møde med ukrainske flygtninge. Læs mere om muligheden for at bestille et forløb:
  Læs om forløbet om børn på flugt fra Ukraine

   


  DR/skole | Tema om flygtningebørn

  Hvad er en flygtning - Børn på flugt - Hverdagen i en flygtningelejr - Ny i Danmark - Børnekonventionen.
  Det er nogle af de temaer, der ligger tv-udsendelser og øvrige materialer til på dr.dk/skoles site om flygtningebørn.

  Gå til dr.dk/skole's side om flygtningebørn

   


  Danmarks Kirkelige Mediecenter | Velkommen til mit hjem

  Et gratis undervisnings- og samtalemateriale til skoler, foreninger, familier og andre interesserede, der arbejder med børn i 6-10 års-alderen. Projektet fortæller flygtningebørns historier både fra en flygtningelejr ude i verden og her fra Danmark. To film og fire multimediefortællinger hjælper til at tale om flygtninge og det gode kulturmøde. Udgangspunktet er gensidig respekt og medmenneskelighed. 

  Hent materialerne på Danmarks Kirkelige Mediecenters hjemmeside

   


  BUVM | Flere henvisninger og mere inspiration til at tale med børn om situationen i Ukraine

  På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside er også samlet en lang række materialer og råd til, hvordan du som forælder, lærer eller øvrigt pædagogisk personale kan tale med børn om Ruslands invasion af Ukraine.

  Du finder bl.a. materialer, råd og information fra Børns Vilkår, Dansk Flygtningehjælp, Red Barnet, EMU, DR Ultra Nyt og Børneavisen.

  Gå til BUVM's side om Ukraine 

 • Gratis online kursus | Den første tid i modtageklassen - trivsel og relationer

  Tag et online kursus, når det passer bedst for dig, og få inspiration til og viden om trivsel og relationer i den første tid med de nyankomne elever.
  Kurset er et af de 13 forløb, som gratis kan tilgås på nyankomne.dk - en kompetenceudviklingsindsats, som KL tilbyder i samarbejde med landets professionshøjskoler over for pædagoger og lærere, der arbejder med modtagelsen af børn og unge, der er flygtet fra krigen i Ukraine. 

  Tag onlinekurset selv eller med dit team

   


  VIA CFU | Materialer til arbejdet med følelser og trivsel

  På denne liste er samlet en række forslag til materialer, du kan låne hjem til arbejdet med trivsel med eleverme. Som lærer i Region Midtjylland kan du låne dem gratis gennem VIA CFU.

  Log på mitCFU, se og book

   


  A-sport | Aktivitetshæfter med lege og bevægelse

  Gratis trivselsmateriale med aktivitetsbeskrivelser på både dansk og ukrainsk.

  Hent bevægelsesaktiviteter på ukrainsk/dansk - 5-8 år (pdf)
  Hent bevægelsesaktiviteter på ukrainsk/dansk - 9-13 år (pdf)
  Hent hjerteord dansk/ukrainsk (pdf)

   


  DCUM | Metodehåndbog: 30 nye veje til bedre trivsel

  Hent pdf'en '30 nye veje til bedre trivsel i skolen' fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. Hæftet skal inspirere skolerne med konkrete og anvendelige metoder i arbejdet med trivselsindsatser. Den henvender sig til praktikere i og omkring grundskolen, herunder lærere, pædagoger, ledere og det kommunale niveau.

  Hent 30 nye veje til bedre trivsel i skolen (pdf)

   


  Røde Kors | Guide til flygtningeforældre - nu også på ukrainsk

  Forældreguiden fra Røde Kors er et selvhjælpsværktøj, som er udviklet til flygtningeforældre. Guiden har fokus på en positiv understøttelse af forældrerollen og har til hensigt at styrke trivsel og fremme empowerment hos forældre, hvis forældrekapacitet kan være svækket som følge af traumatiserende oplevelser.
  Guiden findes på 12 sprog, herunder nu også på ukrainsk. Den suppleres af en app.

  Læs mere og hent guiden hos Røde Kors

   


  EMU | Inspiration til arbejdet med trivsel og fællesskab

  Også på emu.dk er der samlet en lang række gode materialer med fokus på trivsel - bl.a. gennem samtale. På denne side er samlet materialer med inspiration til bl.a., hvordan man som voksen kan tale med eleverne om krigen i Ukraine.

  Gå til EMU og find inspiration til arbejdet med trivsel og fællesskab


Tre voksne sidder ved den samme computer

Gratis webinarer om god basisundervisning

KL og landets professionshøjskoler har udarbejdet gratis kompetenceudvikling i dansk som andetsprog - med fokus på modtagelse og undervisning af nyankomne børn og unge.

Der er udarbejdet 13 forskellige online forløb om alt fra modtagedidaktik og trivsel til samtaler i undervisningen og læremidler.

Tag et kursus, når det passer - selv eller sammen med teamet.