Skole-hjem-samarbejdet

Her på siden finder du publikationer og materialer om udvikling af et konstruktivt og godt skole-hjem-samarbejde.

Alle børns dags plakat fra Unicef


Det gode samarbejde

Nogen gange kræver et godt skole-hjem-samarbejde, at skolen griber samarbejdet an på nye måder. Det kan være udfordrende, men det er værd at gøre en særlig indsats for et godt og reelt samarbejde, for alle forældre kan gøre en forskel for deres barns skolegang – også selvom de ikke kan skolens dagligdags sprog. 

Faktisk kan omkring 25 % af forskellene i elevernes resultater forklares af forældrenes engagement. Det er således vigtigt, at skolen erkender, at alle forældre er en resurse - og at et godt skole-hjem-samarbejde er afgørende.

Her på siden finder du links til forskellige publikationer og idéer til, hvordan man kan tilrettelægge skole-hjem-samarbejdet, når man har elever og forældre med forskellig sproglig og kulturel baggrund. Du finder:

 • Bøger om skole-hjem-samarbejde fra CFU:
  Se linket til en virtuel huskeliste til mitCFU med et par fine pædagogiske bøger om skole-hjem-samarbejde, som du kan låne hjem.

 • Film til de voksne:
  Der findes flere film, der er rigtig gode at bruge i samarbejdet mellem skole og hjem. Undervisningsministeriet har fx lavet en film om den danske folkeskole, som findes på arabisk, bosnisk, engelsk, somali og tyrkisk, og filmen 'Sprog er en gave' er ligeledes en hjælp til samtalen om, hvordan man som forældre støtter sit barns sprogtilegnelse. Den findes på ni forskellige sprog. Filmene finder du links til nederst på siden.

 • God viden på EMU:
  Børne- og Undervisningsministeriet har udgivet et Viden om-materiale om det gode skole-hjem-samarbejde. Her finder du et forskningsbaseret notat med konkrete anbefalinger, plakater, praksisfilm og udviklingsværktøjer.

 • Idehæfter og inspiration til download:
  Du finder også en guide i form af et hæfte om skole-hjem-samarbejdet med minoritetsdanske forældre samt et hæfte med bud på værdsættende forældredialog i forbindelse med uddannelsesvalg.