De små læser 2023                               

De årlige inspirationsdage foregår den 2. og 3. maj 2023 på Comwell Rebild Bakker. 

OBS

Der er stadig åben for tilmelding

De små læser 2023  henvender sig til dansklærere i indskolingen, pædagoger, børnehaveklasseledere, læsevejledere,
konsulenter og andre interesserede.

Konferencer sætter i 2023 fokus på læsning, skrivning og lyd i litteraturen. Konferencen byder på flere fælles oplæg og en række workshops.

Jeppe Bundsgaard åbner de små læser 2023 med et oplæg om ATEL. ATEL er et forskningsprojekt, der har sat fokus på udviklingen af en model til bestemmelse af udviklingsniveauer i børns tidlige skrivning.  Ane Bjørn afslutter konferencen med oplægget "Når billedet tager ordet". Med udgangspunkt i bl.a. Trylleblik fortæller Ane Bjørn om sine tanker om samspillet mellem billede og tekst, om sin inspiration fra børns ukuelige fantasi, og om hvorfor det er vigtigt, at børnelitteraturen også tør tage fat der, hvor det kan gøre ondt. 

Derudover kan du deltage i mange forskellige workshops. Kia Lundsgaard varetager f.eks. temagruppe E om lydfortællinger. Gennem lytteøvelser og praksiseksempler bliver deltageren klædt på til at inddrage fiktions-lydfortællinger i danskundervisningen på lige fod med andre teksttyper. Eller måske du er mere optager af børn og skriveglæde? I temagruppe B arbejder forfatter Christina Englund med fantasien. Hvordan får vi gang i fantasien? I temagruppen deler Christina Englund ud af sine egne erfaringer med at undervise børn i at skrive kreativt. 
I folderen nederst på siden kan du læse mere om temagrupper og indhold. 

desmaa

Glæd dig til at opleve:

Skuespiller og forfatter Mette-Mille Egelund Brink
Pædagogisk konsulent Mette Bech, Absalon CFU
Forfatter Ane Bjørn
Selvstændig Marianne S. Pedersen
Pædagogisk konsulent Mikkel Aslak, VIA CFU
Faglig leder og danskunderviser Kia Lundsgaard
Forfatter Christina Englund
Lektor Mette Sofie Kirkedal, UCN Læreruddannelsen
Pædagogisk konsulent Louise Duus Skovbjerg, UCL
Jeppe Bundgaard forsker ved Århus Universitet
Forfatter og indskolingsleder Malene Meyer