Materialelister

Få hjælp til planlægning af skoleåret med fagkonsulentens materialelister.

På denne side ønsker vi at hjælpe med planlægningen af skoleåret. Vi vil løbende tilføje nye materialister, disse kan både være til inspiration, men også gøre det lettere, at finde de relevante materialer på CFU.

Materialelisterne vil også løbende blive delt i Facebook gruppen VIA CFU - dansk indskoling.

Du er naturligvis altid velkomme til at efterspørge materialister, der specifikt tilgodeser dine ønsker.

Materialelister

 •  

  Kære børnehaveklasseleder,

  Du skal selvfølgelig arbejde med nogle fantastiske billedbøger i det kommende skoleår. Det giver jo rig mulighed for at arbejde med elevernes sprog, fortolkningskompetence, tekstforståelse og sociale kompetencer. Mange af de skønne værker lægger samtidigt op til at udfolde sig kreativt i billedkunst eller til at prøve kræfter som skriftsprogs-producenter. 

  MEN hvorfor ikke vælge nogle bøger, der er lavet pædagogiske vejledninger til? Her er hele forløb - lige til at gå til. Her er inspiration og ideer, du selv kan udvikle på.

  Se alle titlerne her

 • Kære dansklærer i 1. klasse

  Billedbogen er et must, når I skal arbejde med fortolkning i første klasse. Din højtlæsning kombineret med elevernes veludviklede evne til at tolke billeder er intet mindre end en formidabel undervisningssituation. Listen med skønne værker i udlånssamlingen er virkelig lang, så der er noget for en hver smag, et hvert niveau og et hvert tema......og så styrkes både sprogudvikling og klassens sociale kompetencer, når dialogen og refleksionerne udfordres.

  Anbefalinger fra danskkonsulenten 

  Kære dansklærer i 2. klasse

  Der er så mange skønne billedbøger, I kan arbejde med i 2. ( 3. og 4) klasse, så et skoleår slet ikke er langt nok. Men det er vel et luksusproblem - så nyd i stedet de mange muligheder, der er for at udvikle fortolkningskompetence, sprog, skriftlige og billedlige produktioner - og glæd dig over de sociale kompetencer, der udvikles i klassen, når dine elever lytter og får indsigt i andres meninger og erfaringer om livets store spørgsmål.

  OG HVORFOR IKKE låne et værk, hvor der er lavet vejledninger og inspiration til din undervisning? Jeg har lavet nogle forslag til dig.

  Se forslagene her

 • Mange danskundervisere i indskolingen er også klassens underviser i faget Kristendomskundskab. På CFU kan du finde skønlitterære værker med bibelske temaer, der lægger op til gode refleksioner og dialoger ud fra en narrativ ramme

  Se materialelisten Kristendomskundskab her

 • Talesproget er, som bekendt, som grundlag for skriftsproget. Gode sproglige kompetencer er derfor helt afgørende for elevernes succes som læsere og skrivere. I skolen skal vi selvfølgelig arbejde meget bevidst med at udvikle både nysgerrighed og opmærksomhed på sprog. Det foregår i klassens daglige samtaler, i arbejdet med læsetekster og ikke mindst i litteraturarbejdet - men skulle du have lyst til at bruge et materiale, der specifikt lægger op til at arbejde med sprog, kan du måske finde det på CFU's udlånshylder.

  Se materialelisten Sprogforståelse her

 • Her er en liste med materialer, der kan indgå som oplæg eller indlæg i det vigtige arbejde med at skabe et godt miljø i klassen.

  Alt sammen noget, der relaterer til børns liv i skolen.

  Det handler om skolestart - om venskab - om fjernskab - om mobning - om det at være anderledes - om at komme fra en fremmed kultur og meget mere.

  Se materialelisten Skoleliv her

 • Når de hyppigste ord i skriftsproget er automatiserede går læsningen væsentligt hurtigere, og mange ynder at træne disse ord specifikt - i små forløb eller som værksteder, der måske kan "konsulteres" efter behov.

  På CFU har vi en lille samling i udlånssamlingen, af materialer der lægger op til bevægelse og samarbejde omkring træningen af de 120 hyppige ord. 

  Se materialelisten Hyppige ord her

 • Rim og rytme har god effekt på både indlæring og hukommelse. I undervisningsmaterialer optræder rim og rytme i mange afskygninger. Eksempelvis er der et væld af skønne rimende fortællinger, fantasifulde nonsensdigte, sangbare vers og sjove bevægelsesremser m.m.

   På mitCFU kan du selvfølgelig låne materialer, så rim og rytme også kan indgå i din undervisning.

  Se materialelisten rim her

 • Kendskab, erfaring og viden om alfabetet og bogstavernes lyde og lydelige forbindelser er forudsætninger for at lære at læse. Som supplement til denne undervisning kunne du lige tjekke listen her, om der skulle være noget, du skal booke til din klasse.

  Se materialelisten Alfabet her

 • Det er populært at organisere danskundervisningen i "værksteder" periodevis eller som en fast del af ugeskemaet. I værkstederne kan eleverne arbejde selvstændigt på eget niveau - og måske med netop det danskfaglige område, der er behov for på et aktuelt tidspunkt. Når sådan en struktur "kører" (hvilket naturligvis kræver træning), kan det bl.a. frigøre lærertid til de elever, der har brug for ekstra meget støtte eller opmuntring.

  På denne liste har jeg samlet udlånsmaterialer, der vil kunne indgå i sådanne værksteder. Der er kasser med flere værksteder. Der er kasser, som er fiks og færdige - og bare skal stilles frem. Der er værksteder, som kræver lidt forberedelse og instruktion. Der er værksteder, som lægger op til samarbejde - og andre, der er velegnede til individuelle aktiviteter.

  Se listen med Danskværksteder her

 • I langt de fleste klasser er der elever, som grundet fysiske eller psykiske handicaps har brug for ekstra opmærksomhed og forståelse. Det kræver italesættelse, når en klasse både skal kunne rumme elever, der ikke er som de fleste - og som "bonus" samtidigt arbejder med  den generelle klassekultur.

  Listen her er fyldt med input og oplæg til et forløb eller en klassedrøftelse om det at være "anderledes".

  Her er både bøger og film - fiktion og fakta - noget for de yngste og noget for de ældste i indskolingen.

  Se materialelisten Ikke helt som de fleste her