Udeundervisning - læring i nye kontekster

På denne side er der samlet forskellige links og konkrete materialer, der gerne skulle inspirerer og give lyst til at tage undervisningen med ud af klasselokalet

Traditionelt foregår undervisningen i et klasselokale. Udeundervisning åbner op for en tilgang til at tage undervisningen med ud i nærmiljøet, som eleverne er omgivet af. På den måde lærer eleverne gennem en dynamisk vekselvirkning mellem undervisning ude og inde. Ved at inddrage bevægelse, krop og sanser får eleverne personlige og konkrete erfaringer i arbejdet med fagenes mål og indhold.

Udeundervisning - find inspiration

 • Udeskole i teori og praksis præsenterer en teoretisk begrundelse for udeskoleundervisning og introducerer en udeskoledidaktik, der kan bruges i alle skolens fag og i specialpædagogikken. 

  Du kan se mere om bogen på forlagets hjemmeside, her findes også en læseprøve.

 • Filmkompagniet har lavet en film med eksempler på, hvordan man kan arbejde med udeskole både i forhold til organisering, didaktik og klasseledelse.

  Gå til Filmkompagniets hjemmeside

 • Få en introduktion til udeskolens praksis og didaktik. 

  Her er samlet viden, erfaringer og gode ideer til, hvordan der kan undervises i udeskolen.

  Du kan hente hæftet gratis som pdf-fil på hjemmesiderne Skoven i Skolen og Viden om udeskole.

  Gå til udeskole.nu

  Gå til udeundervisning.dk

 • Se og hent forslag fra Dansk Skoleidræt til, hvordan uderummet kan inddrages i udeundervisningen.

  Bevægelsesbånd med power

  Aktiv og trivselsfremmende sundhedsundervisning

 • På Skoven i Skolen i skolen kan du finde ideer til undervisningsforløb ude i natur og kultur. Forløbene er skrevet til lærere. En del af forløbene foregår udendørs, men med forberedelse og bearbejdning indenfor. 

  Se undervisningsforløbene her

  I Peter Mouritsens billedbog Dyr du ikke ser lægges der op til at opdage og gå på fotojagt efter dyr, der er gemt og glemt i skoven. At åbne op for vores fantasi og give liv og skabe fortællinger ud fra det vi sanser og ænser. 

  Se på på Peter Mouritsens hjemmeside

 • Vi har samlet flere typer af materialer på en huskeseddel på mitCFU.

  Tryk på linkene, for at finde og booke materialerne direkte på mitCFU:

  Konkrete materialer

  Når litteraturen går ind