DUDIDA

DUDIDA står for Det Uofficielle Danmarksmesterskab I Danskfaglig Analysefortolkning. Arbejdet med litteratur i dansktimerne i udskolingen giver rigtig mange muligheder for at skabe visuelle, kreative og innovative fortolkninger, der både forstærker elevernes forståelse af teksterne, men også giver dem nye måder at kommunikere deres danskfaglighed på. Det sætter DUDIDA fokus på. 

Tilmeld din klasse DUDIDA 2023!!

  • 24. august i Aarhus og 31. august i Herning afholder vi workshops for skoleelever og deres lærere.
  • 7. september kan man deltage i et webinar sammen med sin klasse.
  • 13. oktober er der deadline for indsendelse af produkter og bidrag til den landsdækkende konkurrence. Man behøver ikke at have deltaget i webinar eller workshop for at indsende bidrag. 
  • 16. november afholder vi en online prisuddeling, hvor de deltagende klasser hyldes og præmieres.
Tanken bag DUDIDA er ønsket om at skabe et fundament for, at elever og lærere i udskolingen i højere grad arbejder med kreative fortolkninger og analyser i litteraturmødet. Samtidig er det intentionen at skabe en tilbage-vendende begivenhed, hvor elevernes kreative litteraturarbejde bliver fremhævet og fremelsket.

DUDIDA blev første gang afholdt i efteråret 2021. Her deltog danskklasser fra mange forskellige områder i Danmark. I første omgang blev der afholdte både fysisk og online workshops, hvor eleverne mødte ind sammen med deres dansklærer. Her blev eleverne præsenteret for nye måder at arbejde skabende i litteratur-undervisningen på. De fik konkrete bud på kreative fortolkninger af udvalgte tekster, som de havde arbejdet med på skolen. Efter oplæg arbejdede eleverne selv videre  med at udvikle egne idéer og skabe kreative fortolkningsprodukter med udgangspunkt i relevante tekster. Her fik de hjælp og vejledning af både deres lærer og de undervisere og oplægsholdere, der var med på dagen.

Elevernes produkter blev færdiggjort på skolen og indsendt til den landsdækkende konkurrence, der var for alle udskolingselever i Danmark. Konkurrencen blev afgjort via digital prisuddeling.

DUDIDA gentages igen i 2023.

I DUDIDA dystes der i følgende fem kategorier:

  • Det mest kreative resumé
  • Det mest kreative bud på meddigtning
  • Den mest kreative visuelle fortolkning
  • Det mest kreative bud på sproglig opmærksomhed
  • Årets litterære aktivist

Har man spørgsmål til DUDIDA er man meget velkommen til at tage kontakt til Jan Frydensbjerg, jaf@via.dk // 3179 1771. 

Se de fantastiske elevbidrag og slides fra prisuddelingen med de nominerede og vinderne fra DUDIDA 2021: kortlink.dk/2hub9

Se de fantastiske elevbidrag og slides fra prisuddelingen med de nominerede og vinderne fra DUDIDA 2022: kortlink.dk/2h6s2