Undervisningsforløb

På denne side har vi samlet en række undervisningsforløb, der forhåbentligt kan inspirere til at sammensatte interessante danskforløb, der henvender sig til 7. -10. klasse.


En smule i stykker
Alle mennesker føler sig en smule i stykker indimellem. For nogle er denne følelse ikke bare noget, der optræder en sjælden gang, men den er definerende for, hvordan de møder livet. Særligt i ungdomsårene kan følelsen af at være i stykker, være anderledes, fylde hele verdensbilledet. Uanset om det fysisk eller psykisk, man mærker, at man adskiller sig fra ‘de andre’ - så kan det være svært at se udover. Mange unge kommer ind i perioder, hvor netop det at kunne spejle sig i andre jævnaldrende med samme problemstillinger, kan være en hjælp til at komme helskindet igennem dem. At arbejde med denne følelse i udskolingens dansktimer er derfor ikke bare et velvalgt emne, men også et nødvendigt fokusområde. For netop igennem fortællinger, kan vi finde inspiration til at klinke de sår, som er skabt. Heldigvis gemmer både litteraturen, filmgenren og fag- og brugsteksterne på et væld af gode og nærværende fortællinger, der sætter det i fokus.

Stærke Unge Kvinders Stemmer
Verden har altid været fyldt med stærke unge kvinder - forskellen er bare, at de nu får taletid. Idéen med dette undervisningsforløb er at sætte spot på de unge kvinders stemmer og de temaer, som deres ord berør. I materialet møder I forslag til tekster, billeder, film etc. som kan inddrages i et forløb med titlen 'Stærke unge kvinders stemmer'. Det er ikke tænkt som et færdiglavet undervisningsmateriale, men som inspiration til et forløb, som I selv kan tilrettelægge. I materialet møder man; Naiha Khiljee, Greta Thunberg, Sofie Linde, Amanda Gorman, Emma Holten, Tessa... og Dronning Margrethe d. 2.

I den syvende himmel med en Engell
Sarah Engell er en af nutidens mest populære ungdomsforfattere. Og med god grund. Hun formår som få andre forfattere at italesætte ungdomsproblematikker, uden at det bliver karikeret eller klichéfyldt. Hendes hovedpersoner er unge mennesker med sår på sjælen, ben i næsen og mod på livet. Hun tager fat i alvorstunge temaer og bringer dem ned i øjenhøjde hos de unge læsere. Og så skaber hun fortællinger, der både siger noget om hvem vi er - og endnu vigtigere - hvad vi kan blive til. I undervisningsforløbet kommer eleverne forbi 7 skyer, der hver især byder på kreative litteraturopgaver. Udgangspunktet er 'Tag Gaden Tilbage', og derudover arbejdes der med novellerne 'Mindre end en kilometer væk' og 'Det vi har mistet'.

Leg Med Lyrik
Undervisningen i lyrik bliver ofte mødt med modstand hos eleverne. Det vil være genkendeligt for de fleste dansklærere, uanset alderstrin. Uanset om det handler om produktion eller fortolkning af lyrik, så er eleverne ofte forudindtaget og har paraderne oppe. Ved at tilgå arbejdet med lyrikken på via en anderledes, kreativ, legende og digital angrebsvinkel, så vil udbyttet måske blive et andet? Det er netop dette, der skal undersøges og afprøves i dette undervisningsmateriale, der er skabt i forbindelse med DLtP. Materialet giver en række kreative idéer til både undervisningen og danskfagteamet, og der arbejdes i et krydsfelt mellem digitale teknologier, kreative lege og sproglig opmærksomhed.

En flygtning krydser dit spor
Hvad skal vi med hele verden i dansklokalet? Hvorfor skal eleverne altid møde de hårde, triste skæbner og fortællinger, hvor al lys lukkes ude? Sådan kunne man sikkert angribe argumentationen for, at vi også i dansktimerne i udskolingen skal forholde os til, at verden ikke for alle borgere er et trygt og godt sted at befinde sig. At arbejde med et flygtningetema i udskolingens dansktimer er ikke bare et velvalgt emne, men også et nødvendigt fokusområde. Alle mennesker er nødt til at forholde sig til, at der findes en verden udenfor egen andedam, hvor tilværelsen på alle tænkelige måder kan være netop utænkelig. Dette undervisningsforløb er en skitse. Det er derfor tanken, at man selv udvælger de tekster og titler, som man finder passende til årgangen, klassen og eleverne - gerne med egne bidrag og idéer.