Pardans(k)

Pardans(k) er en måde at arbejde med perspektivering på i udskolingens dansktimer. Nedenfor er der linket til en række eksempler på Pardans(k). I vores facebookgruppe kan du finde yderligere eksempler.

Bag overskriften ‘Pardans(k) kan der fx gemme sig to tekster, to karakterer, to forfattere, to sætninger eller to temaer, der kan sættes sammen og forstærke hinandens udtryk. Pardans(k) er tænkt som inspiration til mulige perspektiveringer i danskundervisningens tekstarbejde. 

Det interessante ved at arbejde med perspektivering i danskundervisning er bl.a., at eleverne ofte får fornyet og forstærket indsigt i de tekster, som man arbejder med. De bliver både trænet i at bringe teksterne ind i andre sammenhænge og så styrkes de i at være tekstnære, når de leder efter ligheder og forskelle imellem tekster. 

Den mulige perspektivering findes i mange danskfaglige analyseområder. Det kan være ligheder og sammenfald i de enkelte teksters handlinger. Eller det kan være i persongalleriet, temaet, miljøet eller sproget. Eksemplerne nedenfor viser også denne mangfoldighed.

Se alle udgaver af 'Ugens Pardans(k)' i vores facebookgruppe.

Meld dig ind i vores facebookgruppe.

Pardans(k)