Dansekarrusellen

Idræt og drama

Dette materiale kommer med bud på hvordan man kan arbejde med dans, bevægelse og udtryk i en form der er rammestyret og derfor bliver divergerende i deltagernes bevægelsesudtryk.

Materialet er oprindelig udviklet til børnehaver, men det har vist sig, at det i sin helhed eller som delelementer, også finder meningsfuld anvendelse med skolebørn i forskellige aldre.

Det hviler på Labans bevægelsesteorier og er udviklet med en foreslået rammefortælling der kan gentages rituelt. Hvis materialet skal bruges over indskolingsniveau mener vi at det skal rammesættes på en ny måde, for at tale til den brede målgruppe. Det kan være i form af andre fortællinger og måske andet musikvalg.